Belasting op het reinigen van de openbare weg

Personen die de openbare weg bevuilen door het achterlaten van zwerfvuil of hondenpoep,  of door het te vroeg of niet-reglementair aanbieden van huisvuil, moeten hiervoor een belasting betalen. Klik hier voor het volledige reglement. 

Contact