Naamswijziging

Omschrijving

Een verandering van een familienaam wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. Je moet een gegronde reden hebben en de procedure duurt gemiddeld anderhalf tot twee jaar. De naamsverandering wordt goedgekeurd bij koninklijk besluit.

Je voornaam veranderen is gemakkelijker. Je moet nog altijd een reden opgeven, maar de wet is soepeler. Deze procedure duurt gemiddeld zes maanden tot een jaar. De minister van Justitie moet de nieuwe voornaam goedkeuren.

Voorwaarden

De procedure is voorbehouden voor Belgen. Zij geldt bij uitbreiding ook voor erkende vluchtelingen en staatlozen.

Procedure

Je verstuurt een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag, waaruit blijkt waarom en welke verandering je wil naar

 

FOD Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Documenten die je moet toevoegen bij de aanvraag

  • een afschrift van de geboorteakte

  • een recent bewijs van uw verblijfplaats

  • een bewijs van de Belgische nationaliteit

  • Vluchtelingen en staatlozen moeten een attest voorleggen dat hun status bewijst

  • een schriftelijke verbintenis dat u de registratierechten zult betalen als de aanvraag wordt goedgekeurd

  • een uittreksel uit het Strafregister

Bedrag

De kosten variëen van 49 euro tot 740 euro, naargelang de wijziging.

Website

FOD Justitie

Contact