College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerende orgaan in de gemeente. Het volgt de dossiers van de administratie op en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. Daarnaast is het college verantwoordelijk voor het beheer van de gemeente en haar bezittingen, het gemeentepersoneel en het toezicht op de gemeentewerken. Bovendien voert het college allerlei taken uit die de hogere overheden opleggen.

 

foto van het schepencollege

 


Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, 5 schepenen en 1 OCMW-raadsvoorzitter.


Burgemeester
Naam:
Sophie De Wit
Partij
: N-VA
Bevoegdheden:

Veiligheid, Burgerlijke stand, Personeel, Feestelijkheden en relaties Kerkfabriek.
Contact:

Adres:
Kleistraat 129
2630 Aartselaar
gsm: 0477 353 315
e-mail: sophie.dewit@aartselaar.be


Eerste schepen
Naam: Eddy Vermoesen
Partij: N-VA
Bevoegdheden:
Financiën, Cultuur en Europese zaken, toerisme, bibliotheek, patrimonium, onroerend erfgoed en monumentenzorg
Contact:
Adres:

Kardinaal Cardijnlaan 16

2630 Aartselaar
gsm: 0478 963 399
e-mail: eddy.vermoesen@aartselaar.be


Tweede schepen

Naam: Mark Vanhecke
Partij: N-VA
Bevoegdheden:
Lokale economie en middenstand, onderwijs, jeugd, wijkraden en inspraak
Contact:
Adres:

Kapellestraat 2B

2630 Aartselaar
gsm: 0470 771 011
e-mail: mark.vanhecke@aartselaar.be


Derde schepen
Naam: Bart Lambrecht
Partij: N-VA
Bevoegdheden:
Mobiliteit, openbare werken, sport en communicatie.
Contact:
Adres:
Adriaan Sanderslei 20 B2
2630 Aartselaar
tel. 0474 301 186
e-mail: bart.lambrecht@aartselaar.be

 

Vierde schepen
Naam: René Lauwers
Partij: sp.a-Groen
Bevoegdheden:
Ruimtelijke ordening, leefmilieu, energie, duurzaamheid, landbouw en ontwikkelingssamenwerking.
Contact:
Adres:
Filip de Pillecijnlaan 7
2630 Aartselaar
gsm 0471 225 662
e-mail: rene.lauwers@aartselaar.be

Vijfde schepen

Naam:
Willy Hameau
Partij: sp.a-Groen
Bevoegdheden:
Senioren, gehandicaptenbeleid, volksgezondheid, tewerkstelling, sociaal overleg, woonbeleid, markten en jaarmarkten.
Contact:
Adres:
Frits van den Berghelaan 70
2630 Aartselaar
gsm 0479 350 641
e-mail: willy.hameau@aartselaar.be


Zesde schepen

2013-2015
Naam:
Hilde Heyman
Partij:
N-VA
Bevoegdheden:

Gezinsbeleid, kinderopvang, emancipatie, integratie en inburgering.
Contact:
Adres:
Karel van de Woestijnelaan 40
2630 Aartselaar
gsm 0476 777 789
e-mail:
hilde.heyman@aartselaar.be

 

2016-2018
Partij: N-VA

 

Gemeentesecretaris

Naam: Luc Van Limbergen
Contact:

Adres:

Baron van Ertbornstraat 1

2630 Aartselaar

tel. 03 870 16 01

gsm: 0495 303 351

e-mail: luc.vanlimbergen@aartselaar.be

Contact

  • Secretariaat gemeentehuis
    Baron van Ertbornstraat 1
    2630 Aartselaar
    T 03 870 16 06
    E info@aartselaar.be