Promotie activiteiten via infokanalen gemeente

Omschrijving

Verenigingen in Aartselaar hebben de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van de gemeentelijke informatiekanalen voor de aankondiging van hun activiteiten of nieuws. Hieronder krijg je een overzicht van de informatie die hiervoor in aanmerking komt en de procedures om die informatie aan te leveren.

Voorwaarde

Alle erkende Aartselaarse verenigingen kunnen voor de aankondiging van hun socio-culturele activiteiten, per activiteit eenmalig gratis gebruik maken van de gemeentelijke informatiekanalen, mits deze activiteit:

 • eenmalig is;

 • open staat voor elk individu of groep;

 • niet in strijd is met de openbare orde en goede zeden;

 • plaatsvindt in Aartselaar of georganiseerd wordt door een vereniging uit Aartselaar.

Activiteiten die deel uitmaken van een reeks, worden in een groter artikel in het gemeentelijk informatieblad of als nieuws op de gemeentelijke website gecommuniceerd.
 

Volgende activiteiten worden steeds uitgesloten:

 • Voorbereidingsvergaderingen van activiteiten

 • Activiteiten met een politiek doel en inhoud

 • Bestuursvergaderingen

 • Frequent terugkerende competities

 • Activiteiten uitgaande van één enkele commerciële instantie

 • Bovenlokale en nationale manifestaties, behalve indien zij medegeorganiseerd worden

  door de gemeente Aartselaar en /of een Aartselaarse vereniging

Eindredactie:
De communicatiedienst beslist over de selectie van de inhoud, de vorm en de plaatsing van de aangeboden informatie in de diverse gemeentelijke informatiekanalen.
Het college van burgemeester en schepenen beslist finaal over de door de communicatiedienst gemaakte voorstellen m.b.t. het infoblad en kan de andere infokanalen ten aller tijde
desgewenst bijsturen.

Procedure

Elk informatiekanaal heeft een verschillende procedure.

De gemeente beschikt over volgende informatiekanalen:

Bedrag

Gratis

Contact