Grabbelpas

Omschrijving

De jeugddienst organiseert grabbelpasactiviteiten tijdens de zomervakantie.

De kinderen worden begeleid door animatoren.

 

Voorwaarden

Voor kinderen die in juni 2015 in het 5de en 6de leerjaar of het 1ste middelbaar zaten.

Procedure

Vanaf maandag 15 juni kan je inschrijven voor de grabbelpasactiviteiten.

Vanaf 1 juni vind je de programmafolder en het inschrijvingsformulier hier op de site.

Begin juni wordt de programmafolder ook verdeeld in de Aartselaarse scholen en is hij verder ook te verkrijgen aan de kassa van het zwembad en op de jeugddienst.

 

Wat meebrengen

Alle dagen:

  • Zwemgerief

  • Regenjas

  • Reservekleren

  • Eten en drinken voor 's middags als je blijft eten

  • Tussendoortje en drinken voor de pauze in de voor- en namiddag

In de programmafolder staat bij elke activiteit vermeld wat je nog meer moet meebrengen.

Bedrag

  • Bij elke activiteit staat vermeld hoeveel het kost om deel te nemen.

  • De deelname aan de grabbelpasactiviteiten wordt in september betaald na ontvangst van een factuur.

  • De grabbelPAS betaal je contant bij aankoop.

  • In november krijg je een fiscaal attest. Dit attest mag je kopiëren om een tegemoetkoming van het ziektefonds aan te vragen.

Regelgeving

Retributiereglement deelname speelpleinwerking en grabbelpas, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 maart 2013.

 

lachende kinderen tijdens grabbelpasactiviteit

Contact

Bekijk ook