Grabbelpas

Omschrijving

De jeugddienst organiseert grabbelpasactiviteiten tijdens de zomervakantie.

De kinderen worden begeleid door animatoren die een cursus volgden, studeren in een pedagogische richting of leiding zijn van een jeugdbeweging.

De coördinatie en de algemene leiding liggen bij de jeugddienst.

 

Voorwaarden

Voor kinderen die in juni 2014 in het 5de en 6de leerjaar of het 1ste middelbaar zaten.

Procedure

 • Je koopt vooraf een grabbelpas aan bij de jeugddienst.

 • Je vult het inschrijvingsformulier in met de activiteiten waaraan je wilt deelnemen en brengt het binnen bij de jeugddienst. Dit kan je hier downloaden. Je kan het inschrijvingsformulier ook ingevuld mailen naar jeugd@aartselaar.be

Wat meebrengen

Alle dagen:

 • Zwemgerief

 • Regenjas

 • Reservekleren

 • Eten en drinken voor 's middags als je blijft eten

 • Tussendoortje en drinken voor de pauze in de voor- en namiddag

In de programmafolder staat bij elke activiteit vermeld wat je nog meer moet meebrengen.

Bedrag

 • Bij elke activiteit staat vermeld hoeveel het kost om deel te nemen.

 • De deelname aan de grabbelpasactiviteiten wordt in september betaald na ontvangst van een factuur.

 • De grabbelPAS betaal je contant bij aankoop.

 • In november krijg je een fiscaal attest. Dit attest mag je kopiëren om een tegemoetkoming van het ziektefonds aan te vragen.

Regelgeving

Retributiereglement deelname speelpleinwerking en grabbelpas, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 maart 2013.

 

lachende kinderen tijdens grabbelpasactiviteit

Contact