Subsidie voor jongeren die cursussen volgen

Omschrijving

Jongeren kunnen een subsidie krijgen als ze een cursus volgen voor begeleiders van kinderen en jongeren in een jeugdbeweging.

Voorwaarden

 • De cursus moet ingericht worden door een erkende nationale, provinciale of regionale organisatie.

 • Bij aanvang van de cursus ben je jonger dan 30 jaar

 • De cursus omvat een programma dat ten minste twee van de volgende elementen bevat:

  • pedagogische vorming, praktische psychologie en opvoedkunde en methodiek

  • algemene sociale vorming

  • culturele vorming

  • creatieve technieken

  • spel-, sport- en openluchtactiviteiten

 • De cursus levert een hoger attest dan wat al behaald werd of houdt bijkomende vorming in.

Procedure

 • Bezorg het originele deelnameattest aan de jeugddienst.

  • Het attest moet ondertekend zijn en vermeldt de datum van de cursus, de aard van de cursus en het betaalde bedrag.

  • Er moet vermeld worden op welk rekeningnummer de subsidie moet uitbetaald worden en wie de houder van de rekening is.

 • Cursussen gevolgd in de maanden november en december worden het volgende jaar gesubsidieerd.

Bedrag

Lid van een Aartselaarse jeudverenigingGeen lid van een Aartselaarse jeugdvereniging
Inwoner van AartselaarVolledig bedrag maar maximum 150 euroDe helft van het bedrag, maar maximum 75 euro
Geen inwoner van Aartselaar    De helft van het bedrag maar maximum 75 euro    Geen subsidie mogelijk

Regelgeving

Reglement bijzondere ondersteuning voor het jeugdwerk 2011-2013 (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 november 2010)

Contact