Subsidie voor tijdelijke of eenmalige activiteiten door jongeren

Omschrijving

Een jeugdvereniging en losse jongerengroepen kunnen een subsidie krijgen voor een eenmalige activiteit.

Voorwaarden

 • De vereniging is erkend door de gemeenteraad.

 • Een groep individuele jongeren waarvan minstens 75 % in Aartselaar woont.

 • De activiteit is beperkt in tijd (begin- en eindtijd moeten vastliggen).

 • De doelgroep moet ruimer zijn dan de eigen verenigingsleden.

 • De activiteit moet de normale werking van de jeugdvereniging overschrijven.

 • De activiteit moet duidelijk beschreven worden.

 • De subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies.

Uitzonderingen

Je kan de subsidie niet krijgen voor fuiven, dansavonden en optredens.

Procedure

 • 6 weken voor de activiteit bezorg je de aanvraag voor de subsidie aan de jeugddienst.

 • Binnen de 4 weken krijg je antwoord van het gemeentebestuur.

 • 2 weken na de activiteit breng je een gedetailleerd financieel verslag met bewijsstukken van uitgaven binnen op de jeugddienst.

Wat meebrengen

Deze documenten stuur je mee met je aanvraag

 • Beschrijving van de activiteit

 • Begroting

Bedrag

 • 75 % van de werkingskosten, uitgezonderd consumptiegoederen met als maximum 250 euro.

 • Als meerdere verenigingen de activiteit samen organiseren: 75 % van de werkingskosten, uitgezonderd consumptiegoederen met als maximum 300 euro.

Regelgeving

Reglement bijzondere ondersteuning voor het jeugdwerk 2011-2013 (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 november 2010)