Korting op busabonnementen

Omschrijving

Het openbaar vervoer draagt bij tot de mobiliteit van de bevolking en speelt een belangrijke rol in een duurzaam mobiliteitsbeleid. Daarom moedigt de gemeente de bevolking aan het openbaar vervoer te gebruiken. Via het derdebetalerssysteem van De Lijn biedt de gemeente aan bepaalde inwonersgroepen een korting aan bij de aankoop van een busabonnement.

 

Buzzy Pazz

Ben je tussen 6 en 24 jaar dan krijg je van de gemeente 25% korting bij aankoop van een Buzzy Pazz. (vanaf 1 januari 2014 is dit 30%)

Deze korting is erop gericht gezinnen met (schoolgaande) kinderen een financieel steuntje in de rug te geven. Je koopt een Buzzy Pazz aan bij De Lijn.

 

Gratis Omnipas

Ben je tussen 60 en 64 jaar dan krijg je via de gemeente een gratis Omnipas. (vanaf 1 januari 2014 vervalt deze tussenkomst)

Procedure

Buzzy Pazz

Je vraagt een busabonnement 'Buzzy pas' aan bij De Lijn. De korting wordt automatisch verrekend bij de betaling. Je kan zelf naar de Lijnwinkel gaan of een formulier downloaden via www.delijn.be. Hou er rekening mee dat het minstens 15 dagen duurt voor De Lijn het aangevraagde abonnement kan afleveren.

 

Omnipas
Alle inwoners in de leeftijdscategorie van 60 tot en met 64 jaar krijgen in december een brief van de gemeente met de uitnodiging het gratis netabonnement te komen afhalen op het gemeentehuis.

Je mag het ook door iemand anders laten afhalen.

Wat meebrengen

Als je je Omnipas komt afhalen bij de gemeente:

  • identiteitskaart
  • uitnodiging van de gemeente

Uitzondering

65-plussers krijgen een gratis Omnipas via de Vlaamse overheid, dus niet via de gemeente.

Contact