Aanvraag parkeerplaats voor mindervaliden

Omschrijving

Ben je mindervalide dan kan je een parkeerplaats aanvragen op de openbare weg, zo dicht mogelijk bij je huis. Deze parkeerplaats wordt aangeduid met een verkeersbord en wordt blauw geschilderd.

Voorwaarde

Je bent in het bezit van een parkeerkaart voor mindervaliden.

Procedure

Doe een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar. Voeg hierbij een kopie van je parkeerkaart voor mindervaliden.

 

Het college van burgemeester en schepenen legt de aanvraag voor aan de verkeerscel.

 

Als aan alle voorwaarden voldaan is zal deze parkeerplaats voorzien worden.

 

Deze parkeerplaatsen zijn niet persoonlijk. Iedereen in het bezit van een parkeerkaart voor mindervaliden, mag parkeren op deze voorziene plaatsen.

Contact

 • Dienst mobiliteit
  Baron van Ertbornstraat 1
  2630 Aartselaar
  T 03 870 16 11
  F 03 870 16 29
  E info@aartselaar.be