Parkeerplaats voor personen met een handicap

Inhoud

Elke persoon met een handicap kan een parkeerplaats aanvragen op de openbare weg, zo dicht mogelijk bij zijn of haar woning. Deze parkeerplaats wordt aangeduid met een verkeersbord en wordt blauw geschilderd.

Voorwaarden

 • je hebt een parkeerkaart voor personen met een handicap

Procedure

Doe een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar. Voeg hierbij een kopie van je parkeerkaart voor personen met een handicap. Het college van burgemeester en schepenen legt de aanvraag voor aan de verkeerscel.

 

Als aan alle voorwaarden voldaan is, zal de parkeerplaats worden voorzien. Deze parkeerplaatsen zijn niet persoonlijk. Iedereen in het bezit van dergelijke parkeerkaart mag op deze voorziene plaatsen parkeren.

Contact

 • Dienst mobiliteit
  Baron van Ertbornstraat 1
  2630 Aartselaar
  T 03 870 16 11
  F 03 870 16 29
  E info@aartselaar.be