Standplaats op de wekelijkse markt

Inhoud

De gemeente organiseert elke vrijdag een openbare markt. Deze markt biedt marktkramers de mogelijkheid hun koopwaren aan te bieden. Voor inwoners is het een uitstekende manier om dagverse producten te kopen en tegelijkertijd sociale contacten te onderhouden.

Op de markt worden allerlei diverse producten aangeboden.

 

Waar staat de markt?

De vrijdagmarkt staat in de Kapellestraat (vanaf het Laar tot aan St. Streuvelslaan) + Laar (verlengde van de Kapellestraat en stuk voor de kerk tot aan Carillolei).

 

Wanneer vindt de markt plaats?

Elke vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur.

De markt vindt ook steeds plaats op een feestdagen als deze op vrijdag vallen, met uitzondering van Kerstdag en Nieuwjaar.

 

Voorwaarden

Om een plaats op de markt te krijgen ben je een professionele verkoper of je bent een vertegenwoordiger met productdemonstraties.

 

Je dient je volledig in regel te stellen met de huidige wetgeving.

 

Procedure

Vaste plaatsen

Voor een plaats op de vrijdagmarkt kan je kiezen voor een abonnement dat je elke marktdag recht geeft op een vaste plaats. Je wordt dan wel verondersteld elke keer op de markt te staan. Als je een abonnement hebt, wordt je vaste plaats bepaald bij de toekenning van je abonnement. De vrijgekomen vaste plaatsen worden toegekend aan degenen die op de wachtlijst staan.

 

Losse plaatsen

Je kan je ook elke marktdag aanmelden bij de marktleider om een eventueel open plaats (losse plaats) te kunnen bemachtigen. Je bent op voorhand wel niet verzekerd van een plaats.

Om een losse plaats aan te vragen moet je aanwezig zijn op de verloting van de losse plaatsen. Voor de vrijdagmarkt vindt die elke marktdag plaats om 8.00 uur in de Kapellestraat ter hoogte van café Rodenbach.

Voor meer informatie kan je terecht bij marktleider Kenny Van Lent, kenny.vanlent@aartselaar.be, tel. 03 887 84 76.

 

Wat meebrengen?

Vaste plaats

Als je een vaste plaats op de vrijdagmarkt wenst, dien je een aanvraag in via een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs bij het college van burgemeester en schepenen, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar.

 

Je aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

  • volledige naam, adres van de aanvrager (eventueel telefoonnummer en e-mailadres)
  • producten die te koop worden aangeboden
  • ondernemingsnummers
  • kopie van een geldige machtiging ambulante activiteit
  • minimum en maximum gevraagd aantal meters
  • soort van uitstalling (kraam of winkelwagen)

Zodra de aanvraag volledig is, krijg je een ontvangstbewijs en word je opgenomen op een wachtlijst.

 

Losse plaats

Toon je machtiging tot ambulante activiteit aan de marktleider bij het toekennen van de plaats.

 

Uitzondering

De losse standplaatsen kunnen ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter (liefdadigheidsacties), gedurende de periode van je actie.

 

Hiervoor heb je een toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen. Dien je aanvraag minstens een maand op voorhand schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen, Baron Van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar.

Voor meer informatie kan je terecht bij marktleider Kenny Van Lent, kenny.vanlent@aartselaar.be, tel. 03 887 84 76.

 

Bedrag

Vaste plaatsen

De markthandelaars die een vaste standplaats op de wekelijkse markt innemen, betalen voor drie maanden € 7.50 per strekkende meter met een minimum van € 22.50 per instelling. Dit standgeld is voor ieder kwartaal op voorhand te betalen.

De afname van elektriciteit wordt jaarlijks verrekend.

Losse plaatsen

Het standgeld voor een standplaats per marktdag en per twee strekkende meter (maximum diepte van 2.50 m) bedraagt € 1.50 met een minimum van € 3.00 voor ieder marktkraam.

De losse deelnemers aan de markt die elektriciteit afnemen, zijn per markt een bijdrage verschuldigd van € 2.50.

Regelgeving

Lees hier het gemeentelijk marktreglement.

Websites

http://economie.fgov.be/nl/