Subsidie voor werkingskosten van jeugdverenigingen

Omschrijving

Jeugdverenigingen kunnen een subsidie krijgen voor hun werkingskosten. Dit gebeurt op basis van een puntensysteem waarbij het aantal leden, de activiteiten, bepaalde kosten en de kadervorming van de leiding in aanmerking worden genomen.

 

Voorwaarden

  • De vereniging is erkend door de gemeenteraad.

  • De vereniging maakt jaarlijks een werkingsverslag.

Procedure

Stuur het ingevulde werkingsverslag en de gevraagde bijlagen naar de jeugddienst. De uiterlijke inzendingsdatum is vermeld op het werkingsverslag.

 

Wat meebrengen

Volgende bijlagen stuur je samen met het werkingsverslag naar de jeugddienst:

  • Kopie van ledenlijst op 31 december

  • Kopie van leidinglijst op 31 december

  • Kopie van betaalbewijs van de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid

  • Kopie van betaalbewijs van de brandverzekering als de vereniging eigenaar van het lokaal is

  • Kopie van attesten 'animator en hoofdanimator in het jeugdwerk'

 

Bedrag

De gemeente voorziet elk jaar een bedrag in de begroting voor werkingssubsidies voor jeugdverenigingen. Dit bedrag wordt onder de verenigingen verdeeld volgens een puntensysteem.

 

Regelgeving

Reglement werkingssubsidies jeugdwerk 2011-2013 - goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 december 2010 (PDF)

 

 

Contact