Wonen en leven

  • Oude stookolietanks: wij pakken ze aan met de 10de en allerlaatste ronde van project Tankslag!

    Je koopt een oudere woning. Bij de (her-)aanleg van het terras ontdek je dat er nog een oude stookolietank in de grond steekt. Deze wordt echter al jaren niet meer gebruikt. Wat nu? Herken je deze situatie of beschik je gewoon over een ondergrondse of bovengrondse stookolietank, die niet meer in gebruik is, dan moet je beslist verder lezen. Oude stookolietanks vormen immers een bedreiging voor het milieu. Zeker als ze in de grond liggen te roesten, vaak nog met olie erin. Vroeg of laat komt die olie in de bodem terecht. Dit heeft ernstige gevolgen voor ons milieu. Vandaar dat de milieuwetgeving oplegt dat elke tank die definitief buiten gebruik wordt gesteld, eerst geledigd, gereinigd en vervolgens verwijderd of opgevuld moet worden.

    Meer »»
  • Openbaar Onderzoek: opening buurtweg tussen de Baron van Ertbornstraat en de Kontichsesteenweg.

    Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld m.b.t. opening van een nieuwe buurtweg tussen de Baron van Ertbornstraat en de Kontichsesteenweg en de vaststelling van het traçé van deze nieuwe buurtweg gedurende een periode van dertig (30) dagen, nl. van 14 maart 2016 tot en met 15 april 2016.

    Meer »»

Meer nieuws van Wonen en leven »»