Stedenbouwkundige inlichtingen

Inhoud

Bij elke aankoop of verkoop van een woning, appartement, grond, handelspand, … gaat de notaris na of alles in orde is met het te kopen goed. De notaris heeft informatieplicht.

 

Procedure

 • De notaris vraagt hiervoor stedenbouwkundige inlichtingen op bij de dienst ruimtelijke ordening voor de ondertekening van de akte.
 • De notaris betaalt vooraf aan de gemeente door overschrijving of door het storten van een provisie op het rekeningnummer 091-0000645-92.
 • De gemeente bezorgt de gevraagde gegevens binnen de 30 dagen na betaling aan de notaris.

 

Bedrag

Voor een uittreksel uit het plannenregister: 20 euro

Voor een uittreksel uit het vergunningenregister: 20 euro

Voor het afleveren van het modelformulier vastgoedinformatie: 65 euro

 

Website

www.notaris.be

www.vvsg.be

www.ruimtelijkeordening.be

Contact

 • Dienst ruimtelijke ordening
  Baron van Ertbornstraat 1
  2630 Aartselaar
  T 03 870 16 23
  F 03 870 16 29
  E info@aartselaar.be