Stedenbouwkundige inlichtingen

Inhoud

Bij elke aankoop of verkoop van een woning, appartement, grond, handelspand, … gaat de notaris na of alles in orde is met het te kopen goed. De notaris heeft informatieplicht.

 

Procedure

 • De notaris vraagt hiervoor stedenbouwkundige inlichtingen op bij de dienst ruimtelijke ordening voor de ondertekening van de akte. De dienst ruimtelijke ordening kan je steeds telefonisch bereiken. Wie graag langskomt op het gemeentehuis voor meer info, maakt eerst een afspraak aan het onthaal via 03 870 16 11.
 • De notaris betaalt vooraf aan de gemeente door overschrijving of door het storten van een provisie op het rekeningnummer 091-0000645-92.
 • De gemeente bezorgt de gevraagde gegevens binnen de 30 dagen na betaling aan de notaris.

 

Bedrag

Voor een uittreksel uit het plannenregister: 20 euro

Voor een uittreksel uit het vergunningenregister: 20 euro

Voor het afleveren van het modelformulier vastgoedinformatie: 65 euro

 

Website

www.notaris.be

www.vvsg.be

www.ruimtelijkeordening.be

Contact

 • Dienst ruimtelijke ordening
  Baron van Ertbornstraat 1
  2630 Aartselaar
  T 03 870 16 23
  F 03 870 16 29
  E info@aartselaar.be