Stedenbouwkundige vergunning

Inhoud

Voor de meeste werken aan en rond je woning heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.

 

Procedure

De Vlaamse regering heeft via een uitvoeringsbesluit, voor sommige werken of handelingen de vergunningsplicht omgezet in meldingsplicht.

Andere werken of handelingen zijn vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunning.

Je kan ook heel wat informatie terugvinden in de brochure 'Stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling'.

 

Let wel, de medewerking van een architect is verplicht voor werken waarbij de stabiliteit van het gebouw betrokken is of een constructieprobleem wordt opgelost.

 

Vrijstelling en melding gelden slechts onder een aantal voorwaarden.

Zowel de melding als de vrijstelling zijn niet geldig als ze strijdig zijn met stedenbouwkundige voorschriften.

Dat kunnen voorschriften zijn van o.a. een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), een verkavelingsvergunning (verkaveling) of een verordening (lokaal reglement).

Deze voorschriften moeten ook worden nageleefd als er geen vergunning moet worden aangevraagd.

 

Daarom is het aangeraden om je voorafgaand goed te informeren bij de dienst ruimtelijke ordening.

 

Hier vind je alle nodige informatie over het samenstellen en indienen van het aanvraagformulier en een overzicht van de nodige formulieren.

Voor uitgebreide informatie over de samenstelling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.

Je kan er ook de aanvraagformulieren verkrijgen.

 

Zowel de aanvrager als derden kunnen beroep instellen tegen een afgeleverde vergunning.

 

Bedrag

Voor aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen en/of wijzigingen:

Met eenvoudige dossiersamenstelling: 50 euro

Met uitgebreide dossiersamenstelling: 100 euro (bestemd voor een ééngezinswoning)

Met uitgebereide dossiersamenstelling: 250 euro  (bestemd voor andere doeleinden)

Voor terreinaanlegwerken: 75 euro

Voor technsiche werken: 250 euro

Voor meldingsplichtige werken: 20 euro

 

Klik hier om het belastingsreglement te downloaden.

 

Regelgeving

De gemeenteraad heeft op 23.3.2015 het waarborgreglement ter voorkoming van schade aan het openbaar domein in het kader van bouwwerken goedgekeurd.

Je kan dit waarborgreglement hier downloaden.

 

Website

www.ruimtelijkeordening.be

www.ikbouweenwoning.be

Contact

 • Dienst ruimtelijke ordening
  Baron van Ertbornstraat 1
  2630 Aartselaar
  T 03 870 16 23
  F 03 870 16 29
  E info@aartselaar.be