Stedenbouwkundig attest

Inhoud

Als je werken in gedachten hebt waarvan de mogelijkheden tot het krijgen van een stedenbouwkundige vergunning twijfelachtig zijn, kan je via een stedenbouwkundig attest een schriftelijke uitspraak krijgen over de geplande werken.

Een stedenbouwkundig attest geeft je enige zekerheid over de mogelijkheden van een bepaald bouwproject of over de verkaveling van een grond voor je de eigenlijke aanvraag indient.

 

Procedure

Het stedenbouwkundig attest is een document dat wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen dat, op basis van een plan, aangeeft of het overwogen project en de modaliteiten ervan in aanmerking komen voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning.

 

Het stedenbouwkundig attest is 2 jaar geldig, onder voorbehoud van wijziging van het geldende ruimtelijk uitvoeringsplan of van de regelgeving in deze periode.

 

Let wel, je dient voor de uitvoering van de werken nog steeds een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning aan te vragen.

 

Hier vind je de aanvraagformulieren die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt.

Voor meer informatie over de samenstelling van een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest en over de te volgen procedure kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.

De dienst ruimtelijke ordening kan je steeds telefonisch bereiken. Wie graag langskomt op het gemeentehuis voor meer info, maakt eerst een afspraak aan het onthaal via 03 870 16 11.

Aan het onthaal kan je ook de aanvraagformulieren verkrijgen.

Bedrag

Aanvragen van een stedenbouwkundig attest: 50 euro

Klik hier om het belastingsreglement te downloaden.

 

Website

www.ruimtelijkeordening.be

Contact

 • Dienst ruimtelijke ordening
  Baron van Ertbornstraat 1
  2630 Aartselaar
  T 03 870 16 23
  F 03 870 16 29
  E info@aartselaar.be