Werken en ondernemen

 • Overheidsinformatie voor de Vlaamse ondernemer bijeengebracht op één plaats

  Het geïntegreerd loket is een project van de Vlaamse overheid, onder coördinatie van het Agentschap Ondernemen, en moet ondernemers sneller tot bij de gezochte informatie brengen. Onder de naam VlaanderenOnderneemt.be verzamelt de website informatie en gegevens van tal van verschillende instanties.

  Meer »»
 • Materialenscan voor Vlaamse KMO's

  Sinds meer dan twee jaar brengt Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland bedrijven op lokale industrieterreinen samen om na te denken over energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en mobiliteit. Uiteindelijke doelstelling is een reductie van de CO2 uitstoot van bedrijventerreinen.

   

  Momenteel loopt er een aanbod van Agentschap Ondernemen en OVAM om een gratis materialenscan voor uw bedrijf te laten uitvoeren.

  Met de materialenscan willen de OVAM en het Agentschap Ondernemen Vlaamse kmo's stimuleren om duurzaam om te gaan met hun materialen en grondstoffen en zo hun economische draagkracht te vergroten. De scan wordt gratis aangeboden en helpt om concrete stappen richting duurzaam materialengebruik te zetten. Op basis van de inventarisatie van het materiaalverbruik, wordt bekeken welke optimalisaties mogelijk zijn op vlak van grondstofefficiëntie, inzet van gerecycleerde materialen en valorisatie van reststromen (kringloopsluiting), en welke kostenbesparingen dit oplevert.

   

  Als u interesse hebt in deze gratis dienstverlening, dan kan een deskundige van VOKA u in contact brengen meet een van de adviseurs die de materialenscan kan uitvoeren. Ook hier vindt u meer informatie over het onderwerp.

  Meer »»

Meer nieuws van Werken en ondernemen »»