Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument waarin het gemeentebestuur zijn visie verwoordt over de ruimtelijke mogelijkheden in de gemeente.

Hoe de gemeente er in de toekomst gaat uitzien, wordt bepaald door de beslissingen die nu worden genomen. Het is dan ook belangrijk dat hierover een visie bestaat en dat op lange termijn wordt gedacht. Deze lange termijnvisie staat beschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Het gaat niet om een uitgetekend plan met concrete bestemmingen, maar om beleidsopties op zeer schematische wijze.

 

Opdat de opties uit het structuurplan gerealiseerd kunnen worden, moeten ze vertaald worden naar ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) of verordeningen die bindend zijn voor de burger. Daarnaast kan de gemeente verschillende thema's verder moeten onderzoeken.

 

Op 28 april 2005 heeft de bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief goedgekeurd.

 

Je kan de volledige tekst van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan – definitief goedgekeurde versie – hieronder downloaden. Er ligt tevens een exemplaar van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ter inzage in de bibliotheek.

 

Bindend deel

Colofon

Cover

Informatief deel

Informatief deel, kaart 01

Informatief deel, kaart 02

Informatief deel, kaart 03

Informatief deel, kaart 04

Informatief deel, kaart 05

Informatief deel, kaart 06

Informatief deel, kaart 07

Informatief deel, kaart 08

Informatief deel, kaart 09

Informatief deel, kaart 10

Informatief deel, kaart 11

Informatief deel, kaart 12

Informatief deel, kaart 13

Informatief deel, kaart 14

Informatief deel, kaart 15

Informatief deel, kaart 16

Informatief deel, kaart 17

Informatief deel, kaart 18

Informatief deel, kaart 19

Informatief deel, kaart 20

Informatief deel, kaart 21

Informatief deel, kaart 22

Informatief deel, kaart 23

Inleiding

Richtinggevend deel

Richtinggevend deel, kaart 01

Richtinggevend deel, kaart 02

Richtinggevend deel, kaart 03

Richtinggevend deel, kaart 04

Richtinggevend deel, kaart 05

Richtinggevend deel, kaart 06

Richtinggevend deel, kaart 07

Richtinggevend deel, kaart 08

Richtinggevend deel, kaart 09

Vignet

Contact

 • Dienst ruimtelijke ordening
  Baron van Ertbornstraat 1
  2630 Aartselaar
  T 03 870 16 23
  F 03 870 16 29
  E info@aartselaar.be

Publicaties