Kids-ID

Omschrijving

De kids-ID is een identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Een kids-ID ziet eruit als een elektronische identiteitskaart voor volwassenen (eID), zelfde formaat, eveneens met foto en chip. Ze vervangt het identiteitsbewijs voor reizen naar een land waar geen reispas vereist is. 

!! Vermits de Kids-ID geen verplichte kaart is (enkel nodig om te reizen), krijg je niet automatisch een oproeping om deze te vernieuwen. Wij vragen je dus zelf goed in de gaten te houden wanneer deze vervalt en tijdig een nieuwe aan te vragen om de hoge kosten van een spoedprocedure te vermijden. 


Kids_ID.jpg


Kinderen hebben dit nodig om naar het buitenland te gaan. De kids-ID is geldig voor reizen binnen Europa en naar enkele niet-Europese landen.
Controleer hier welke landen de Kids-ID aanvaarden als geldig reisdocument.


Om de kids-ID als geldig reisdocument te kunnen gebruiken, moet het geldig zijn zowel op het ogenblik van vertrek naar het buitenland, als op het ogenblik van terugkeer naar België.


Indien een kind net de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt op het moment dat het in buitenalnd zit, vervalt de geldigheid van zijn/haar Kids-ID zodat het niet op een geldige wijze kan terugkeren naar België. Om tegemoet te komen aan deze problematiek, kan er in vele gevallen een voorlopige identitietskaart worden aangevraagd. Sommige landen aanvaarden de voorlopige identiteitskaart niet zodat er een reispas dient te worden aangevraagd. 

  

De kids-ID op zich volstaat niet om te reizen: het kind moet begeleid worden door één van zijn ouders of voogd die zelf over een geldig identiteitsdocument beschikt.


De kids-ID biedt bijkomende voordelen:

  • elektronische identificatie op internet vanaf de leeftijd van 6 jaar (veilig chatten, bibliotheek, ...)
  • extra bescherming in noodgevallen: de dienst HALLO OUDERS verbonden aan de Kids-ID kan gratis geactiveerd worden. Eenmaal geactiveerd, kan elke volwassene die jouw kind in nood vindt, het HALLO OUDERS nummer bellen dat zich op de achterzijde van de kids-ID bevindt. De nummers worden in volgorde van hun belangrijkheid gebeld.

 

De kids-ID kaart heeft een geldigheidsduur van 3 jaar en is geldig tot en met de dag voor de 12de verjaardag van je kind. Vanaf 12 jaar krijgt je kind een elektronische identiteitskaart.

Voorwaarden

  • Alleen voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters kan een kids-ID aangevraagd worden.
  • Voor kinderen die geen Belgische nationaliteit hebben en zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters, blijft het identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar bestaan als reisdocument binnen Europa.

Procedure

  • Kom als ouder (of persoon die het ouderlijk gezag uitoefent naar de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.
  • Het is noodzakelijk dat ook het kind aanwezig is bij de aanvraag.
  • Houd rekening met een periode van 2 à 3 weken alvorens de kids-ID kan afgeleverd worden.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag

Recente pasfoto (kwaliteitseisen pasfoto) van het kind

Bij de afhaling

  • Pin- en pukcode (krijg je toegestuurd met de post, bij een spoedprocedure komen de codes toe bij het gemeentebestuur)

  • Als een andere persoon dan de ouders of wettelijke voogd de kaart wenst af te halen: volmacht van de ouder(s) of voogd waarin men de toestemming geeft om de kids-ID af te halen + kopie van hun identiteitskaart (van vader, moeder of wettelijke voogd). 

Bedrag

 

WatAflevertermijnPrijs
kids-ID2 á 3 weken€ 6,10
Kids-ID spoedprocedure3 werkdagen*€ 109,80

kids-ID zeer dringende spoedprocedure

(voor 15 uur aangevraagd)

2 werkdagen*€174,30

Kids-ID (zeer) dringend spoedprocedure voor kinderen gedomicileerd op hetzelfde adres (enkel voor het 2de exemplaar)  

2 á 3 werkdagen*€ 50,00
Administratiekost+ € 5 extra**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De exacte datum waarop de kids-ID met bijhorende codes ter beschikking is, kan pas bij de aanvraag bepaald worden. Dit hangt af van allerlei factoren (dag en uur van aanvraag, weekends, vakantiedagen, enz...).

 

**Als de gemeente een herinneringsbrief stuurt om het basisdocument en/of de nieuwe identiteitskaart af te halen en je reageert niet binnen de 30 dagen, dan rekent de gemeente een administratiekost aan.

Contact