Kids-ID

Omschrijving

De kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar:

 • Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van je kind en zijn of haar foto
 • Ook de namen van de ouders staan erop
 • De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

Kids_ID.jpg


De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen in het buitenland. De kaart is

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart
 • verplicht in alle landen waar geen Belgisch paspoort verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met uw identiteitskaart naartoe kan, zonder dat je een Belgisch paspoort (reispas) nodig hebt.

De Kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders ( of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

 

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen om het internet:

 • Vanaf 6 jaar krijgen kinderen een PIN-code. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun Kids-ID.
 • Diverse beveiligheidselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar.
 • Het document bevat geen handtekeningscertificaat aangezien kinderen onder de 12 jaar rechtsgeldig geen documenten mogen tekenen. 

Geldigheidsduur

Een Kids-ID is altijd 3 jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is uw kind ondertussen 12 jaar geworden. 

De Kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente wanneer het kind zal verhuizen.  

Procedure

De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als je met je kind naar het buitenland gaat. Je vraagt de Kids-ID bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis.

Het kind dient bij de aanvraag aanwezig te zijn. 

Wanneer je de Kids-ID aangevraagd hebt, krijg je volgende toegestuurd per post:

 • een code om de kaart te activeren
 • een code om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen
 • een code 'contact ouders' om cascadesysteem 'Hallo ouders' te activeren.

Je neemt de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID. Ook bij de activering van de kaart moet het kind aanwezig zijn op het gemeentehuis.

Aanmaaktermijn

Het aanmaken van de Kids-ID duurt 3 tot 4 weken. In drukke periodes kan de productietijd oplopen. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een mand voor je op reis vertrekt. 

Wie te laat aanvraagt kan rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure liggen dan wel een stuk hoger.

 • Kom als ouder (of persoon die het ouderlijk gezag uitoefent naar de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.
 • Het is noodzakelijk dat ook het kind aanwezig is bij de aanvraag.
 • Houd rekening met een periode van 2 à 3 weken alvorens de kids-ID kan afgeleverd worden.

Voorwaarden

Als je een Kids-ID wenst aan te vragen, dien je aan enkele voorwaarden te voldoen:

 • je dient het ouderlijk gezag te hebben over het kind
 • je dient samen met het kind de Kids-ID aan te vragen.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag

 • de elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt
 • eventueel volmachtformulier als de aanvrager niet de ouder of voogd is
 • recente, scherpe pasfoto (kwaliteitseisen pasfoto) van het kind in kleur met witte achtergrond

Bij de afhaling

 • Pin- en pukcode (krijg je toegestuurd met de post, bij een spoedprocedure komen de codes toe bij het gemeentebestuur)

 • Als een andere persoon dan de ouders of wettelijke voogd de kaart wenst af te halen: volmacht van de ouder(s) of voogd waarin men de toestemming geeft om de kids-ID af te halen + kopie van hun identiteitskaart (van vader, moeder of wettelijke voogd).  

Bedrag 

WatAflevertermijnPrijs
kids-ID2 á 3 weken€ 6,20
Kids-ID spoedprocedure3 werkdagen*€ 111,50

kids-ID zeer dringende spoedprocedure

(voor 15 uur aangevraagd)

2 werkdagen*€176,90

Kids-ID (zeer) dringend spoedprocedure voor kinderen gedomicileerd op hetzelfde adres (enkel voor het 2de exemplaar)  

2 á 3 werkdagen*€ 51,20
Administratiekost+ € 5 extra**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* De exacte datum waarop de kids-ID met bijhorende codes ter beschikking is, kan pas bij de aanvraag bepaald worden. Dit hangt af van allerlei factoren (dag en uur van aanvraag, weekends, vakantiedagen, enz...). 

**Als de gemeente een herinneringsbrief stuurt om het basisdocument en/of de nieuwe identiteitskaart af te halen en je reageert niet binnen de 30 dagen, dan rekent de gemeente een administratiekost aan. 

 

 

 

 

Contact

Publicaties