Inenting tegen polio

Omschrijving

De inenting tegen polio of kinderverlamming is in Belgiƫ verplicht. Ze moet, zonder neven- of tegenwerking, vier keer gebeuren voor het kind 18 maanden oud is.

Voorwaarden

Voor kinderen van 2 tot 18 maanden

Procedure

  • Het attest voor de inenting ontvang je bij de geboorteaangifte van je kind.

  • Je kan je kind gratis laten inenten bij een consultatiebureau van de vzw Kind en Gezin van Aartselaar of bij een geneesheer die je zelf kiest (dan betaal je enkel het doktersbezoek, het vaccin zelf is gratis).

  • Als je kind de 4 polio-inentingen achter de rug heeft, bezorg je maximum 14 dagen na de laatste inenting het inentingsattest aan de dienst burgerzaken, uiterlijk de datum waarop je kind de leeftijd van achttien maanden heeft bereikt.

Als je het inentingsbewijs niet tijdig inlevert, krijg je 2 keer een herinnering. Daarna wordt de provinciale gezondheidsinspectie ingelicht die een proces verbaal kan laten opstellen.

Wat meebrengen

  • Attest of de vaccinatiekaart

  • Indien van toepassing: Attest van medisch uitstel

Uitzonderingen

Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden)

  • de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een 'Attest van medisch uitstel' dat je aan de dienst burgerzaken bezorgt.

Website

Contact