Huwelijksakte

Omschrijving

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon.

De akte wordt opgemaakt tijdens het huwelijk en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

 

Welke documenten kan je aanvragen?

 • Een afschrift: dit is een kopie van de volledige huwelijksakte.

 • Een uittreksel: dit is een document waarin de volgende gegevens vermeld worden: plaats en datum huwelijk, naam, voornaam, geboorteplaats en-datum van beide echtgenoten.

 • Een uittreksel internationaal (7-talig): dit document kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift (zie boven). In dat geval moet je de volledige huwelijksakte laten vertalen.

Voorwaarden

Personen die in Aartselaar gehuwd zijn kunnen een afschrift van hun huwelijksakte verkrijgen bij de dienst burgerlijke stand in het gemeentehuis.

Als je gehuwd bent in het buitenland, kan je een afschrift of uittreksel van jouw huwelijksakte in België verkrijgen als:

 • de huwelijksakte is overgeschreven in de (eerste) woonplaats in België na de terugkeer naar ons land. Dit is meestal enkel het geval als de betrokkene of zijn vertegenwoordiger hier duidelijk om heeft gevraagd. Je contacteert best de woonplaats in kwestie voor meer informatie;

 • je geboren bent in het buitenland, maar gehuwd in België. Je kan een afschrift van jouw geboorteakte krijgen op de burgerlijke griffie van de rechtbank van eerste aanleg, uit de aanhangsels van hun huwelijksdossier. Als het om een huwelijksdossier van het lopende kalenderjaar gaat, kan je een afschrift krijgen op de burgerlijke stand van de huwelijksplaats;

 • je geboren bent in het buitenland en jouw Belgische ouders er woonden op het ogenblik van jouw geboorte. Als jouw ouders de geboorte hebben gemeld op de Belgische ambassade van hun woonplaats, is deze gedeponeerd op de FOD (Federale Overheidsdienst) buitenlandse zaken. De aktes van de burgerlijke stand, die werden neergelegd bij de FOD buitenlandse zaken, zijn sedert 16/01/2016 verkrijgbaar bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

  De aanvraag kan op volgende manieren worden ingediend:

   * Aan het loket: Anspachlaan 6, 1ste verdiep - Dienst Burgerlijke Stand - 1000 Brussel  

   * Per email: burgerlijkestand.dem@brucity.be

   * Per fax: 02/279.35.79

   * per post: Stad Brussel - Dienst Burgerlijke Stand - Uittresksels - Anspachlaan 6 - 1000 Brussel

   * Telefoon voor vragen van het publiek: +32 (0)2 279 34 35

  Elke aanvraag dient volgende meldingen te bevatten:

  * De gevraagde akte

  * De gegevens van de persoon die de aanvraag indient

  * De reden waarom het document gevraagd wordt.

Een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte wordt aangevraagd door de betrokkene zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...).
Je kan deze documenten eventueel ook aanvragen voor je grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Procedure

Een afschrift of uittreksel kan aangevraagd worden:

De dienst burgerlijke stand controleert elke aanvraag en stuurt je het per post op. Als de dienst jouw aanvraag niet kan behandelen, krijg je daarvan bericht via het opgegeven e-mailadres.

Lees ook: Afschriften en uittreksels van de burgerlijke stand

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart

 • Als je een afschrift of uittreksel voor iemand anders aanvraagt: een volmacht + kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever

Bedrag

Gratis

Contact

Externe links