Ereteken van de arbeid

Omschrijving

Een ereteken van de arbeid (dit is een medaille) onderscheidt en beloont personen die hun kennis, talent, toewijding, vaardigheid en ideaal ten dienste van de arbeid stellen.

 

Voorwaarden

Een werkgever kan dit aanvragen voor een een van zijn werknemers.

 

Procedure

Formulieren hiervoor kan men aanvragen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  • Je werkgever vult de aanvraag in.

  • Hij stuurt deze door naar het gemeentebestuur van je woonplaats.

  • Het gemeentebestuur verifieert de persoonsgegevens van de werknemer en vermeldt eventuele opgelopen veroordelingen.

  • Het gemeentebestuur stuurt de aanvraag voor verdere afhandeling naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Contact