Uittreksel uit het strafregister / bewijs van goed gedrag en zeden

Omschrijving

Een uittreksel uit het strafregister (voorheen: bewijs van goed gedrag & zeden) is een officieel document dat een opsomming geeft van de eventuele gerechtelijke veroordelingen uit het verleden van de betrokken persoon.

Welk model wens je aan te vragen?

Er bestaan drie modellen uittreksels uit het strafregister. De instantie die het uittreksel vraagt en/of de aard van de activiteit is bepalend voor het model dat je nodig hebt. De instantie die het document vraagt of de reden van aanvraag worden vermeld op het uittreksel strafregister.

 • Model afgeleverd in toepassing van art.595 WvS (model 1): bestemd voor alle andere activiteiten waarvoor er geen toegans- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld.
 • Model afgeleverd in toepassing van art.596.2 WvS (model 2): bestemd voor activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho-, medische en sociale begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.
 • Model afgeleverd in toepassing van art.596.1 WvS (model 3): bestemd voor activiteiten waarvoor de de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden bij wets- of verordeningsbepalingen zijn gereglementeerd.

Voorwaarden

Een uittreksel uit het strafregister vraag je persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken.

Procedure

Je vraagt het uittreksel uit het strafregister

 • rechtsreeks aan bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis
 • via e-mail (strafregister@aartselaar.be) of fax (03 870 16 16).
  • BELANGRIJK!
   Vermeld op je aanvraag je naam, adres en rijksregisternummer of geboortedatum. Verder geef je aan welk model je wenst alsook een duidelijk omschreven reden waarom je het document aanvraagt. Bijvoorbeeld "werk" of "sollicitatie" alleen is onvoldoende. Beter is bijvoorbeeld "sollicitatie bij een bankinstelling" of "verkrijgen jachtvergunning".
   Ook het niveau is belangrijk. Bijvoorbeeld "sollicitatie als bestuurder van beleggingsfondsen" of "lid van de raad van bestuur in de veiligheidssector".
   De reden voor dit verzoek is een wijziging aan art. 595 en art. 596 van het wetboek van strafvordering.
 • Model 1 en 3 krijg je onmiddellijk mee bij de aanvraag.
 • Model 2 kan niet onmiddellijk afgeleverd worden. Dit kan enkele dagen in beslag nemen. Er is advies van de lokale politie nodig. De dienst burgerzaken brengt je op de hoogte wanneer het document ter beschikking ligt.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • de volmacht + een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

Als het wegens langdurige ziekte, gebrekkigheid of langdurige afwezigheid niet mogelijk is om zelf het uittreksel aan te vragen of in ontvangst te nemen, kan in uitzonderlijke gevallen iemand anders dit uittreksel komen afhalen (gelieve hiervoor contact op te nemen met de dienst Strafregister, tel. 03 870 16 11).

Contact