Dienst mobiliteit

De mobiliteitsdienst groepeert een aantal activiteiten en sectoren die verband houden met het mobiliteitsbeleid van de gemeente. 

 

De dienst mobiliteit neemt onder meer volgende taken op zich:

 • opvolging van het mobiliteitsconvenant. Dit is de begeleiding van de opmaak en opvolging van het intergemeentelijk mobiliteitsplan van de Rupelstreek en Aartselaar.
 • analyse, advies en opvolging van lokale verkeerssituaties en verkeerskundige ontwerpen
 • opvolging openbaar vervoer
 • onderhoud van de contacten met De Lijn
 • opvolging van de verschillende derde betalersystemen van De Lijn
 • organisatie van mobiliteitsgerichte activiteiten


Voorstellen, opmerkingen, vragen en klachten over onveilige en/of te verbeteren verkeerssituaties of mobiliteitsproblemen, zijn welkom bij de dienst mobiliteit.


De naleving van de verkeersregels is een zaak van ordehandhaving en dus van de politie.

Contact

 • Dienst mobiliteit
  Baron van Ertbornstraat 1
  2630 Aartselaar
  T 03 870 16 11
  F 03 870 16 29
  E info@aartselaar.be