Technische dienst

De technische dienst is één van de omvangrijkste diensten van het gemeentebestuur en de taken zijn dan ook zeer uitgebreid. 

Deze dienst is in 4 diensten opgedeeld:

  • De wegendienst staat in voor het onderhoud van de voetpaden en de heraanleg van voetpaden in eigen beheer. Zij voeren ook kleine asfalt- en betonherstellingen uit aan de gemeentewegen. De A12 en N177 worden onderhouden door het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid.
  • Dienst gebouwen zorgt voor het technisch onderhoud van de gebouwen die eigendom zijn van de gemeente. Deze dienst bestaat uit specialisten in verschillende werkzaamheden die de meeste storingen en kleine aanpassingen zelf kunnen oplossen. Bovendien zorgt de dienst gebouwen voor het vervoer van het gemeentelijk uitleenmateriaal en de plaatsing en het onderhoud van verkeerssignalisatie.  Verder zorgen ze voor de lediging van de gemeentelijke vuilnisbakken.
  • Groendienst staat in voor het onderhoud van het gemeentepark Solhof, het kerkhof en van alle openbaar groen, bomen, perken, plantsoenen en speelpleintjes. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de nieuwe aanplanting in de nieuw aangelegde straten of perken. Bovendien veegt deze dienst goten en straten, reinigt de rioolputjes en rukt uit voor de bestrijding van sneeuw en ijzel.
  • Dienst garage onderhoudt en herstelt alle voertuigen en voert ook alle las– en slijpwerken uit.

 

Contact