Mobiliteitsbeleid

De gemeenteraad keurde op 28 maart 2011 het intergemeentelijk mobiliteitsplan definitief goed.

 

Het resultaat is een ambitieus plan om de mobiliteitsproblemen in onze gemeente (en de buurgemeenten) aan te pakken. Het mobiliteitsplan bevat een veelheid van maatregelen op korte, middellange en langere termijn.

 

Werken aan meer, betere en veiligere fietspaden.

Verhogen van het comfort voor voetgangers in de kern en verbeteren van de oversteekbaarheid van wegen.

Streven naar beter openbaar vervoer met goede verbindingen naar o.a. steden, stations, ziekenhuizen in de omgeving.

Werken aan verbeterde parkeermogelijkheden in bepaalde knelpuntgebieden.

 

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het plan is om de milieuoverlast door zwaar doorgaand verkeer in de woonstraten aan te pakken. Het zwaar verkeer krijgt ontsluitingen naar ofwel E19, ofwel A12. De doorgangen door dorpskernen zullen gevrijwaard worden via elektronische vrachtwagenfilters.

 

Via de links hieronder kan je meer gedetailleerde informatie terugvinden over het intergemeentelijk mobiliteitsplan.

Contact

 • Dienst mobiliteit
  Baron van Ertbornstraat 1
  2630 Aartselaar
  T 03 870 16 11
  F 03 870 16 29
  E info@aartselaar.be