Referentieadres

Omschrijving

Een referentieadres is een reëel adres waarnaar de briefwisseling en de administratieve stukken kunnen gestuurd worden om te bezorgen aan personen zonder daadwerkelijke inschrijving als domicilie, omdat ze omwille van hun beroep geen daadwerkelijk verblijf hebben in België (o.a. schippers, foorreizigers, militairen gekazerneerd in het buitenland).

Voorwaarden

Als je een referentieadres opgeeft, is dit met instemming van de persoon die op het referentieadres is ingeschreven en daartoe een verklaring van aanvaarding heeft ondertekend.

De mogelijkheid om op een referentieadres ingeschreven te worden is strikt beperkt tot volgende categorieën van personen:de personen die in een mobiele woning verblijven;

  • de personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen buiten de gemeente;

  • de leden van het burgerpersoneel en het militair personeel van de Krijgsmacht in garnizoen in het buitenland en hun gezin;

  • de leden van het diplomatieke en het consulaire personeel en hun gezin;

  • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin;

  • de personen die bij gebrek van voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of meer hebben

Ook personen die wegens ontoereikende bestaansmiddelen geen of niet langer een vaste verblijfplaats hebben in België komen hiervoor in aanmerking onder bepaalde voorwaarden, voor zover het OCMW akkoord is met de inschrijving op het adres van het centrum als referentieadres.

Procedure 

Degene die toestemming krijgt om zich in te schrijven op jouw adres zonder er te wonen (referentieadres), biedt zich aan met het formulier 'Toestemming tot inschrijving op referentieadres' en zijn identiteitskaart (en die van alle eventuele gezinsleden) op de dienst bevolking.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart van degene die toestemming krijgt om op het adres te wonen (+ van eventuele gezinsleden)

  • Identiteitskaart van degene die toestemming geeft om op het adres te wonen

  • Formulier 'Toestemming tot inschrijving op referentieadres' (ingevuld)

Bedrag

Gratis

Website

Meer info vind je bij: 

Contact