Arbeidskaart aanvragen

Omschrijving

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, hebt u in principe een arbeidskaart nodig. Maar een aantal categorieën van werknemers, bijvoorbeeld onderdanen van de EU, is vrijgesteld van de verplichting om een arbeidskaart te hebben.

Er zijn drie types van arbeidskaarten:

 • arbeidskaart B:
  • geldt voor tewerkstelling in loondienst bij één bepaalde werkgever
  • wordt automatisch toegekend als uw werkgever een arbeidsvergunning heeft
  • blijft geldig voor bepaalde duur, maar kan verlengd worden.
 • arbeidskaart A:
  • geldt voor elk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
  • wordt toegekend aan een buitenlandse werknemer die kan bewijzen dat hij vier jaar heeft gewerkt met een arbeidskaart B in een periode van tien jaar verblijf, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag. Dat verblijf moet wettig en ononderbroken zijn. In de praktijk wordt de arbeidskaart A maar zelden uitgereikt, omdat wie in aanmerking komt, meestal al in aanmerking komt voor een verblijf van onbeperkte duur, waardoor hij geen arbeidskaart meer nodig heeft.
  • blijft geldig voor bepaalde duur, maar kan verlengd worden
 • arbeidskaart C:
  • geldt voor elk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
  • wordt toegekend aan buitenlandse werknemers die hier mogen verblijven om andere redenen dan tewerkstelling (bv. studenten, kandidaat-vluchtelingen)
  • blijft geldig voor bepaalde duur.

Voor een overzicht van de voorwaarden waaronder buitenlandse werknemers in Vlaanderen en België kunnen werken  kunt u terecht op de website van het Departement voor Werk en Sociale Economie of bij de provinciale Dienst Economische Migratie van het Departement voor Werk en Sociale Economie. Voor buitenlandse werknemers die solliciteren voor een knelpuntberoep  zijn de regels soepeler.

Mensen met een buitenlandse nationaliteit die in België als zelfstandige willen werken, hebben daarvoor een beroepskaart voor vreemdelingen nodig.

Staatshervorming

De bestaande (federale) regelgeving blijft van kracht, totdat de Vlaamse overheid initiatief neemt om deze regeling te wijzigen. De federale overheid blijft, wat arbeidskaarten betreft, bevoegd voor de arbeidskaart C en voor een aantal vrijstellingen die een rechtstreeks afgeleide zijn van de verblijfssituatie, zoals de vrijstelling voor erkend vluchtelingen. De bestaande (federale) regelgeving blijft van kracht, totdat de Vlaamse overheid initiatief neemt om deze regeling te wijzigen. Tot uiterlijk 31 december 2015 geldt een overgangsperiode. De gewesten zijn op dit moment al bevoegd voor de aflevering van de arbeidskaarten.

Procedure

 • De arbeidskaarten A en C vraagt u als werknemer zelf aan. Daarvoor moet u een aanvraagdossier indienen bij de provinciale Dienst Economische Migratie.
 • De arbeidskaart B wordt door uw werkgever aangevraagd.

De dienst Economische Migratie bezorgt u vervolgens uw arbeidskaart.

 

De aanvraag voor een arbeidskaart gebeurt bij de Dienst Arbeidsmigratie op volgend adres:


Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren Provincie Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 22
2018 Antwerpen
tel. 03 224 95 05 / fax 03 224 95 00
e-mail: arbeidskaart.antwerpen@vlaanderen.be

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.
Hoe je de dienst arbeidsmigratie kan bereiken vind je hier.

 

Je kan de aanvraagformulieren van de desgewenste arbeidskaarten hier reeds downloaden:

Je kan het aanvraagformulier ook verkrijgen bij de dienst burgerzaken.

De dienst burgerzaken helpt je graag bij het invullen.

Je handtekening op het aanvraagformulier moet gelegaliseerd worden. Hiervoor kom je persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken.

De Dienst Arbeidsmigratie levert de vergunningen af en zendt deze naar de gemeente. Van zodra de arbeidskaart door de burgemeester ondertekend is, ontvang je een uitnodiging om de arbeidskaart op te halen.

Wat meebrengen

 • Identiteits- of verblijfskaart

 • 1 recente pasfoto (meer info over een goede pasfoto vind je hier)

Uitzonderingen

Onderdanen van de Europese Unie en van Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland hebben geen arbeidskaart of arbeidsvergunning nodig. Voor andere vrijstellingen en afwijkingen kunt u terecht bij de provinciale Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren.

Website

Meer informatie over de arbeidskaarten vind je op:

Contact