Arbeidskaart aanvragen

Omschrijving

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten moet je vooraf een arbeidskaart bekomen.

Er zijn 3 types:

  • Arbeidskaart A: geeft je de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen, bij om het even welke werkgever en voor onbeperkte duur.

  • Arbeidskaart B: geeft je als buitenlandse werknemer de toelating gedurende een bepaalde periode  (max 12 maanden) te werken voor één welbepaalde werkgever.

  • Arbeidskaart C: geeft je als buitenlandse werknemer de toelating om gelijk welk beroep uit te oefenen bij om het even welke werkgever. Zij wordt toegekend voor een bepaalde duur.

Voorwaarden

Iedereen die niet tot de Europese Unie behoort en burgers die behoren tot de nieuwe Europese lidstaten (Roemenië en Bulgarije).

Procedure

  • De arbeidskaarten A en C vraag je als kandidaat-werknemer zelf aan.

  • De arbeidsvergunning en arbeidskaart B worden door de werkgever aangevraagd.

De aanvraag voor een arbeidskaart gebeurt bij de Dienst Arbeidsmigratie op volgend adres:


Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren Provincie Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 22
2018 Antwerpen
tel. 03 224 95 05 / fax 03 224 95 00
e-mail: arbeidskaart.antwerpen@vlaanderen.be

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.
Hoe je de dienst arbeidsmigratie kan bereiken vind je hier.

 

Je kan de aanvraagformulieren van de desgewenste arbeidskaarten hier reeds downloaden:

Je kan het aanvraagformulier ook verkrijgen bij de dienst burgerzaken.

De dienst burgerzaken helpt je graag bij het invullen.

Je handtekening op het aanvraagformulier moet gelegaliseerd worden. Hiervoor kom je persoonlijk langs tbij de dienst burgerzaken.

De Dienst Arbeidsmigratie levert de vergunningen af en zendt deze naar de gemeente. Van zodra de arbeidskaart door de burgemeester ondertekend is, ontvang je een uitnodiging om de arbeidskaart op te halen.

Wat meebrengen

  • Identiteits- of verblijfskaart

  • 1 recente pasfoto (meer info over een goede pasfoto vind je hier)

Website

Meer informatie over de arbeidskaarten vind je op:

Contact