Dienst buitenschoolse opvang

De gemeente organiseert opvang voor kleuters en kinderen van de lagere school die in Aartselaar wonen of er naar school gaan. Deze opvang wordt georganiseerd voor en na school, tijdens de namiddag voor de jongste kleuters die een middagdutje nodig hebben, op woensdagnamiddag en tijdens de vakanties.

 

Wij streven ernaar dat kinderen in de opvang een leuke tijd beleven.

Spontaan spelen, creativiteit, samen knutselen, vele vriendjes, lieve juffen, expressie, ... zijn enkele sleutelwoorden.

Wij maken natuurlijk ook afspraken over wat mag of wat niet mag.

 

Ouders zijn voor ons belangrijke partners. Wij streven naar een positieve en open communicatie, een goed overleg in het belang van de kinderen!

In onze dagelijkse werking proberen wij af te stemmen en samen te werken met de omliggende scholen.

 

Er wordt gewerkt op meerdere locaties:

- Robbedoes (Carillolei 3)

- Spip (Carillolei 3 - ingang via muziekschool)

- Kwabbernoot (della Faillelaan 14).

 

De opvang wordt georganiseerd door een team van daartoe opgeleide begeleidsters. Elke locatie heeft een vast team.

De kinderen worden voornamelijk opgesplitst per leeftijdscategorie.

 

Meer info over in welk locatie uw kind wordt opgevangen krijgt u bij de inschrijving.

 

Voor- en naschoolse opvang

Kinderen kunnen in de voorschoolse opvang terecht vanaf 7 uur tot aanvang school.

Na school kunnen de kinderen er terecht vanaf 15:45u tot 18u30.

Opvang voor middagdutje

Voor de jongste kleuters, die nog een middagdutje nodig hebben, is er opvang mogelijk vanaf 12:15u.

De kleuters van de parochiale kleuterschool worden van school gehaald door de begeleiders.

De kleuters van De Blokkendoos en Cade Buerstede kunnen helaas niet opgehaald worden, maar moeten gebracht worden.

Alle kleuters blijven na hun dutje in de buitenschoolse opvang, ze gaan niet terug naar school.

Opvang op woensdagnamiddag

Woensdagnamiddag,... net iets anders

 

Op woensdagnamiddag worden er activiteiten georganiseerd.  De kinderen kunnen via een keuze of doorschuifsysteem aan één of meerdere activiteiten deelnemen.

 

Naast het aanbod van activiteiten is het huiselijke, speelse en spontane aspect ook belangrijk. De jongste kleuters kunnen indien nodig een dutje doen.

 

Voor kinderen van de lagere school is er ook steeds een een leuk aanbod aan activiteiten. Af en toe wordt er een uitstap georganiseerd.

We proberen hiervoor samen te werken met andere gemeentelijke diensten.

 

Alle kinderen brengen een lunchpakket en een vieruurtje mee.  Vieruurtjes kunnen ook aangekocht worden (afrekening op maandelijkse factuur).  Water is altijd verkrijgbaar. 

Opvang tijdens de vakantie

Vakantie voor kinderen in Robbedoes

Tijdens vakantieperiodes kunnen 25 kinderen ingeschreven worden in Robbedoes. Indien nodig wordt er ook op een tweede locatie opvang georganiseerd. We lichten u hierbij alvast graag in dat de gemeente Aartselaar beschikt over een mooie speelpleinwerking en er worden ook sportkampen georganiseerd.

Voor elke vakantieperiode wordt er een inschrijvingsperiode bepaald! Ouders ontvangen de info over de datum, werkwijze en voorwaarden om in te schrijven per brief, mail of via de website van de gemeente.

Elke vakantieweek wordt de werking georganiseerd vanuit een thema, aansluitend op de leefwereld van het kind. Kinderen ontvangen vooraf een kort programma. 

Tijdens vakantieperiodes brengen de kinderen een lunchpakket mee, een versnapering voor in de voormiddag en een vieruurtje. Water is in de opvang altijd verkrijgbaar. 

 

Geen school vandaag

Elke school heeft kindvrije dagen. Robbedoes probeert op die dagen opvang voor kinderen van die school aan te bieden. Ook hier moeten we rekening houden met een maximum capaciteit van 25 kinderen. Vooraf inschrijven is dus noodzakelijk! Voor elke schoolvrije dag wordt er een inschrijvingstijdstip bepaald! Ouders ontvangen de info over de datum, werkwijze en voorwaarden om in te schrijven per brief, mail of via de website van de gemeente.

Contact