Openingsuren en wekelijkse rustdag

Handelaars, ambachtslieden en ondernemingen die aan rechtstreekse verkoop van producten doen of aan dienstverlening met klantencontact, zijn onderworpen aan de wetgeving die sluitingsdagen en de verplichte wekelijkse rustdag regelt.
Het antwoord op alle vragen omtrent de wekelijkse rustdag en openingsuren vind je op de website van de FOD Economie

 

Verplichte wekelijkse rustdag

Een handelaar kan een zondag of een andere dag als wekelijkse rustdag kiezen.
Onder wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend om 5 uur of om 13 uur en eindigend de volgende dag op hetzelfde uur.
De wekelijkse rustdag moet voor minstens zes maanden ongewijzigd blijven.

 

Afwijkingen wekelijkse rustdag

Ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderijen, solden, feesten, ...), en ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten, kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan.
Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente.
In geen geval mogen individuele afwijkingen worden toegestaan.
Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

 

 

 

Lijst toegestane afwijkingen in 2014 in Aatselaar

Aan alle kleinhandelaars en ambachtslieden die een rustdag hebben in volgende perioden, wordt een afwijking toegestaan:

 

- donderdag 2 januari tot en met woensdag 8 januari

- donderdag 9 januari tot en met woensdag 15 januari

- vrijdag 14 februari tot en met donderdag 20 februari

- donderdag 27 februari tot en met woensdag 5 maart

- maandag 10 maart tot en met zondag 16 maart

- zondag 30 maart tot en met zaterdag 5 april

- maandag 14 april tot en met zondag 20 april

- maandag 5 mei tot en met zondag 11 mei

- dinsdag 1 juli tot en met maandag 7 juli

- zaterdag 9 augustus tot men met vrijdag 15 augutus

- zaterdag 27 september tot en met vrijdag 3 oktober

- zaterdag 4 oktober tot en met vrijdag 10 oktober

- vrijdag 19 december tot en met donderdag 25 december

 

Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente.

De handelaars mogen van deze afwijkingen gebruik maken maar zijn hiertoe niet verplicht.

Contact

  • Dienst lokale economie
    Baron van Ertbornstraat 1
    2630 Aartselaar
    T 03 870 16 22
    E info@aartselaar.be