Openingsuren en wekelijkse rustdag

Handelaars, ambachtslieden en ondernemingen die aan rechtstreekse verkoop van producten doen of aan dienstverlening met klantencontact, zijn onderworpen aan de wetgeving die sluitingsdagen en de verplichte wekelijkse rustdag regelt.
Het antwoord op alle vragen omtrent de wekelijkse rustdag en openingsuren vind je op de website van de FOD Economie

 

Verplichte wekelijkse rustdag

Een handelaar kan een zondag of een andere dag als wekelijkse rustdag kiezen.
Onder wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend om 5 uur of om 13 uur en eindigend de volgende dag op hetzelfde uur.
De wekelijkse rustdag moet voor minstens zes maanden ongewijzigd blijven.

 

Afwijkingen wekelijkse rustdag

Ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderijen, solden, feesten, ...), en ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten, kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan.
Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente.
In geen geval mogen individuele afwijkingen worden toegestaan.
Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

 

Lijst toegestane afwijkingen in 2016 in Aartselaar

Aan alle kleinhandelaars en ambachtslieden die een rustdag hebben in volgende perioden, wordt een afwijking toegestaan:

 

zaterdag  2 januari  

tot en met

vrijdag 8 januari

zaterdag 9 januari

 

vrijdag 15 januari

maandag 8 februari

 

zondag 14 februari

maandag 7 maart

 

zondag 13 maart

maandag 11 april

 

zondag 17 april

vrijdag 1 juli

 

donderdag 7 juli

zaterdag 1 oktober

 

vrijdag 7 oktober

maandag 14 november

 

zondag 20 november

maandag 28 november

 

zondag 4 december

zondag 11 december

 

zaterdag 16 december

zondag 18 december

 

zaterdag 23 december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente.

De handelaars mogen van deze afwijkingen gebruik maken maar zijn hiertoe niet verplicht.

Contact

  • Dienst lokale economie
    Baron van Ertbornstraat 1
    2630 Aartselaar
    T 03 870 16 22
    E info@aartselaar.be