Openingsuren en wekelijkse rustdag

Handelaars, ambachtslieden en ondernemingen die aan rechtstreekse verkoop van producten doen of aan dienstverlening met klantencontact, zijn onderworpen aan de wetgeving die sluitingsdagen en de verplichte wekelijkse rustdag regelt.
Het antwoord op alle vragen omtrent de wekelijkse rustdag en openingsuren vind je op de website van de FOD Economie

 

Verplichte wekelijkse rustdag

Een handelaar kan een zondag of een andere dag als wekelijkse rustdag kiezen.
Onder wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend om 5 uur of om 13 uur en eindigend de volgende dag op hetzelfde uur.
De wekelijkse rustdag moet voor minstens zes maanden ongewijzigd blijven.

 

Afwijkingen wekelijkse rustdag

Ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderijen, solden, feesten, ...), en ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten, kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan.
Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente.
In geen geval mogen individuele afwijkingen worden toegestaan.
Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

 

 

 

Lijst toegestane afwijkingen in 2015 in Aatselaar

Aan alle kleinhandelaars en ambachtslieden die een rustdag hebben in volgende perioden, wordt een afwijking toegestaan:

 

- zaterdag 3 januari tot en met vrijdag 9 januari

- zaterdag 10 januari tot en met vrijdag 16 januari

- dinsdag 10 februari tot en met maandag 16 februari

- maandag  9 maart tot en met zondag 15 maart

- maandag 23 maart tot en met zondag 29 maart

- maandag 30 maart tot en met zondag 5 april

- maandag 20 tot en met zondag 26 april

- maandag 4 mei tot en met zondag 10 mei

- maandag 11 mei tot en met zondag 17 mei

- woensdag 1 juli tot en met dinsdag 7 juli

- maandag 28 september tot en met zondag 4 september

- maandag 16 november tot en met zondag 22 november

- zaterdag 19 december tot en met vrijdag 25 december

- zaterdag 26 december tot en met vrijdag 1 januari 2016

 

 

Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente.

De handelaars mogen van deze afwijkingen gebruik maken maar zijn hiertoe niet verplicht.

Contact

  • Dienst lokale economie
    Baron van Ertbornstraat 1
    2630 Aartselaar
    T 03 870 16 22
    E info@aartselaar.be