Subsidie voor een bijzondere verjaardag van jeugdverenigingen

Omschrijving

Een jeugdvereniging die 25 jaar bestaat, of een veelvoud hiervan, kan een bijzondere subsidie krijgen.

Voorwaarden

De vereniging is erkend door de gemeenteraad.

Procedure

  • Bezorg de aanvraag voor de toelage aan de jeugddienst.
  • De aanvraag moet uiterlijk 30 juni van het jaar voorafgaand aan de verjaardag ingediend zijn.

Wat meebrengen

Dit document stuur je samen met de aanvraag op:

document dat de oprichting van de vereniging aantoont.

Bedrag

25 euro per bestaand jaar.

Regelgeving

Reglement bijzondere ondersteuning voor het jeugdwerk 2014-2019 (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 april 2014)

Contact