Cultuurbeleid

Het gemeentelijk cultuurbeleid wordt vastgelegd in een lokaal cultuurbeleidsplan. De opstelling van het lokaal cultuurbeleidsplan 2008-2013 van Aartselaar was een interactief proces waarbij vele cultureel geïnteresseerde inwoners betrokken waren. Het lokaal cultuurbeleidsplan 2008-2013 werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 20/12/2007. Jaarlijks worden de algemene doelstellingen uit het beleidsplan omgezet in concrete actieplannen.

Contact

Bekijk ook