Dienst communicatie

De dienst communicatie is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van het gemeentebestuur. Deze dienst informeert de bevolking over de beslissingen van het bestuur en de gemeentelijke diensten.

Concreet staat de dienst communicatie in voor het gemeentelijk informatieblad "aartselaarinfo", de gemeentelijke website, de contacten met de pers, de organisatie van grote gemeentelijke evenementen en om vragen te beantwoorden.

Je kan er terecht met vragen

 • over de werking en/of structuur van de gemeente en het gemeentebestuur;

 • die niet onder de specifieke bevoegdheid van een bepaalde gemeentelijke dienst vallen;

 • over hoe je als vereniging gebruik kan maken van de gemeentelijke infokanalen voor het aankondigen van verenigingsactiviteiten;

 • over gemeentelijke evenementen

 • om documentatie over de gemeente;

 • over toerisme, zoals fiets- en wandelroutes

   

Waarvoor kan je ook terecht bij de communicatiedienst ?

 • het gemeentelijk stratenplan

 • het gemeentelijk infoblad "aartselaarinfo"

 • de gemeentelijke afvalkalender

 • anti-reclamestickers voor op de brievenbus

 • 'AUB POSTBODE' affiches en stickers

 • de onthaalbrochure 'Aartselaar verrassend veelzijdig'

En verder ook voor:

 • rondleidingen in het gemeentehuis voor scholen

 • om fietsroutes omgeving Aartselaar  te kopen

 • de aanlevering van informatie voor verspreiding via de gemeentelijke infokanalen

 • om klachten en meldingen door te geven

 • om te verwijzen naar de juiste (overheids-) diensten

Door de wet op de openbaarheid van bestuur is het voor iedereen mogelijk om documenten in te kijken op het gemeentehuis, er uitleg over te vragen en er een kopie van te krijgen.

Contact