Dienst secretariaat

Dienst secretariaat

De belangrijkste opdracht van het secretariaat is het voorbereiden en het verwerken van beslissingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Van alle beslissingen worden "notulen" opgemaakt. Dit is een zeer formele schriftelijke neerslag van de beslissing en van de overwegingen waarop de beslissing is gebaseerd.

 

Het secretariaat coördineert ook de briefwisseling van het gemeentehuis. Alle inkomende post wordt geregistreerd en verdeeld naar de verschillende diensten. De uitgaande post wordt centraal door het secretariaat verzonden.

 

De voornaamste taken zijn:

 

 • voorbereiding beslissingen van het college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad
 • interne postbedeling
 • gemeentelijk klassement
 • beleidsvoorbereidend werk
 • schadegevallen
 • verantwoordelijke dienst P.B.W.
 • aankoopdienst

Secretaris

De functie van gemeentesecretaris kunnen we, samenvattend, omschrijven in drie grote lijnen:

 

1. De gemeentesecretaris is de algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie

 • Hij staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten, staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer;
 • Hij staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
 • Hij staat in voor de organisatie en de werking van het interne controlesysteem;
 • Hij organiseert de behandeling van de briefwisseling, meldingen en klachten.

2. De gemeentesecretaris is de strategisch adviseur van het gemeentebestuur

 • Hij bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan de gemeenteraadscommissies, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd;
 • Hij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen en is verantwoordelijk voor de notulering van besluiten;
 • Hij adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

3. De gemeentesecretaris is de voorzitter en drijvende kracht van het managementteam

 • Hij bepaalt de agenda, zit de vergaderingen van het managementteam voor, initieert en superviseert de vastgelegde maatregelen en acties;
 • Het managementteam legt zich toe op de organisatiebrede, professionele ontwikkeling van de gehele gemeentelijke organisatie en overstijgt 'de belangen' van de verschillende diensten;
 • Het managementteam werkt zowel op korte als op halflange en lange termijn;
 • Het managementteam stuurt de ontwikkeling van de organisatie vanuit de filosofie van total quality management of integrale kwaliteitszorg.

 

Gemeentesecretaris: Luc Van Limbergen

 

Tel.: 03 870 16 01

E-mail: secretaris@aartselaar.be

Contact

 • Secretariaat gemeentehuis
  Baron van Ertbornstraat 1
  2630 Aartselaar
  T 03 870 16 06
  E info@aartselaar.be