Exploitatie van een taxidienst

Omschrijving

Iedereen die een taxidienst wil uitbaten, moet in het bezit zijn van een geldige vergunning, afgeleverd door de gemeente waar de exploitatie gebeurt.

 

 

Procedure

Aanvraag van een vergunning

 • De vergunning vraag je aan bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan je doen door het aanvraagformulier, dat je op deze pagina kan downloaden, aangetekend op te sturen. Voeg ook de gevraagde documenten toe.

 • De gewenste tarieven vul je in op het aanvraagformulier, rekening houdend met het maximum vastgesteld door de minister.

 • De vergunning wordt binnen een termijn van drie maanden afgeleverd en is geldig voor vijf jaar.

 • Bij stopzetting van het bedrijf moet je de eerstvolgende werkdag de vergunning, de herkenningstekens en de kaarten inleveren bij de gemeente.

Bedrag

Het bedrag van de belasting voor de afgeleverde vergunningen, bedraagt hoogstens 250 euro per jaar en per voertuig.

Wanneer de vergunning vermeld dat de exploitant met het voertuig gebruik maakt van standplaatsen op de openbare weg, bedraagt de belasting hoogstens 450 euro per jaar en per voertuig.

De bedragen worden aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.(cfr. voor een verhuurvoertuig met bestuurder bedroeg deze belasting in 2011 voor 1 voertuig 308,17 euro)

Regelgeving

In het Vlaams Gewest bestaat sinds 1 juni 2004 een nieuwe reglementering voor de uitbating van een taxidienst of een verhuurdienst voor voertuigen met bestuurder van kracht.

 1. Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen aangevuld met de latere wijzigingen.

 2. Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder aangevuld met de latere wijzingen.

Kijk ook eens op de site van de Vlaamse overheid Vlaanderen.be

Formulieren (te downloaden)

Contact

 • Dienst lokale economie
  Baron van Ertbornstraat 1
  2630 Aartselaar
  T 03 870 16 22
  E info@aartselaar.be