Exploitatie van een verhuurdienst voor voertuigen met bestuurder

Inhoud

Iedereen die een verhuurdienst voor voertuigen met bestuurder wil uitbaten, moet in het bezit zijn van een geldige vergunning, afgeleverd door de gemeente waar de exploitatie gebeurt.

Procedure

Aanvragen van de vergunning

 • De vergunning vraag je aan bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan je doen door het aanvraagformulier, dat je op deze pagina kan downloaden, aangetekend op te sturen. Voeg ook de gevraagde documenten toe.

 • De gewenste tarieven vul je in op het aanvraagformulier, rekening houdend met het maximum vastgesteld door de minister.

 • De vergunning wordt binnen een termijn van drie maanden afgeleverd en is geldig voor vijf jaar.

 • Bij stopzetting van het bedrijf moet je de eerstvolgende werkdag de vergunning, de herkenningstekens en de kaarten inleveren bij de gemeente.

Bedrag

Het bedrag van de belasting voor de afgeleverde vergunningen, bedraagt hoogstens 250 euro per jaar en per voertuig. Deze belasting is opgelegd door het decreet van 20 april 2001.

De bedragen worden aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. (cfr. In 2011 bedroeg deze belasting voor 1 voertuig 308,17 euro)

Regelgeving

In het Vlaams Gewest ging sinds 1 juni 2004 een nieuwe reglementering voor de uitbating van een taxidienst of een verhuurdienst voor voertuigen met bestuurder van kracht.

 1. Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen aangevuld met de latere wijzigingen.

 2. Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder aangevuld met de latere wijzingen.

Kijk ook eens op de site van de Vlaamse overheid Vlaanderen.be 

Formulieren (te downloaden)

Contact

 • Dienst lokale economie
  Baron van Ertbornstraat 1
  2630 Aartselaar
  T 03 870 16 22
  E info@aartselaar.be