Wettelijk samenwonen

Omschrijving

Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen, zijn wettelijk samenwonend. Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming.

Twee personen die in België een woning delen kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk gaan samenwonen met een familielid of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

 

Je kan deze verklaring laten registreren bij de dienst burgerlijke stand.

Voorwaarden

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

  • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten

  • niet getrouwd bent

  • niet wettelijk samenwoont met een andere persoon

Wat meebrengen

  • Beide personen dienen aanwezig te zijn om de verklaring te ondertekenen

  • Identiteitskaart van beide personen die wettelijk samenwonen

Website

Contact