Wettelijk samenwonen

Omschrijving

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Procedure

U legt samen met uw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op 2 manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring (In dit geval dienen er kosten betaald te worden om het deurwaardersexploot aan de andere partner te laten betekenen) 

Voorwaarden

U kunt wettelijk samenwonen met iemand als u een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. U kunt ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of iemand anders.

U kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten

 • niet gehuwd bent

 • niet wettelijk samenwoont met een andere persoon

Wat meebrengen

 • Beide personen dienen aanwezig te zijn om de verklaring te ondertekenen

 • Identiteitskaart van beide personen die wettelijk samenwonen

Hebt u de Belgische nationaliteit en bent u geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten

 

Hebt u de Belgische nationaliteit niet, dan moet u zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud)

 • een uittreksel uit uw geboorteakte met aanduiding van de afstamming
 • een attest van ongehuwd staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als u gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als u weduwe of weduwnaar bent.

Regelgeving

Artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Website

Contact