Erkenningsakte: afschrift

Omschrijving

Wanneer je als ongehuwd koppel een kindje krijgt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder.
Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Het kind wordt dan als erfgenaam van de vader geregistreerd.
De dienst burgerlijke stand stelt hiervoor een erkenningsakte op.

 

Een afschrift van een erkenningsakte is een letterlijke kopie van een erkenningsakte. De erkenningsakte is een authentiek document, opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar de erkenning gebeurde, waarin alle officiële gegevens over de erkenning staan vermeld.

Voorwaarden

  • Je kan een akte aanvragen van jezelf, van je echtgenoot en van je bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen).

  • Als openbare overheid, wettelijke vertegenwoordiger, erfgenaam, notaris en advocaat kan je eveneens een akte aanvragen. Je moet dit dan wel met een reden verantwoorden.

Voor alle andere personen moet je de vraag persoonlijk op het gemeentehuis of per brief doen. Opgelet! Is de akte minder dan 100 jaar oud, moet je de toestemming hebben van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. Je voegt de toestemming bij de aanvraag.

 

Een erkenningsakte kan je nodig hebben voor bijvoorbeeld je ziekenfonds, werkgever, vakbond, instantie voor openbaar vervoer, financiële instelling, een openbaar bestuur of de school, maar ook bijvoorbeeld voor je advocaat, notaris, rechtbank, de ambassade of het consulaat.

Procedure

Een afschrift of uittreksel kan aangevraagd worden:

De dienst burgerlijke stand controleert elke aanvraag en stuurt het document per post naar je op. Als de dienst jouw aanvraag niet kan behandelen, krijg je daarvan bericht via het opgegeven e-mailadres.

Lees ook: Afschriften en uittreksels van de burgerlijke stand

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart

  • Een volmacht, als je een afschrift aanvraagt voor iemand anders dan jezelf, je echtgeno(o)t(e) of een bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn (grootouder, vader, moeder, kind, kleinkind).

Bedrag

Gratis

Contact