Reispas (biometrisch paspoort)

Omschrijving

Een reispas of biometrisch paspoort bevat digitaal biometrische gegevens van de houder, zoals de foto en de vingerafdrukken om de identiteitscontrole te vergemakkelijken. Het paspoort of reispas is een officieel wereldwijd erkend en bruikbaar reisdocument in de vorm van een boekje dat een land aan zijn onderdanen afgeeft. De federale overheid heeft belsist om vanaf 15/06/2014 de geldigheidsduur van de reispas te verlengen van 5 naar 7 jaar. Let wel op want de pasfoto dient steeds gelijkend te zijn. De verlenging van de geldigheidsduur geldt niet voor volgende gevallen:

 • Gewone paspoorten voor minderjarigen
 • Diplomatieke en dienstpaspoorten
 • Reisdocuemnten voor vluchtelingen,staatlozen of vreemdelingen 

Een paspoort, is nodig om te reizen naar landen waarvoor een Belgische identitietskaart niet voldoende is.  

De aanvraag van een biometrisch paspoort verloopt volledig digitaal. Je foto en vingerafdrukken worden gescand en je handtekening wordt gezet op een digitale pad.

Voorwaarden

Elke Belg kan vanaf zijn geboorte een Belgisch paspoort verkrijgen.

Procedure

 • Een reispas vraag je persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken. Ook kinderen, ongeacht hun leeftijd, moeten aanwezig zijn en vergezeld van één van de ouders. De aanvraag van een biometrisch paspoort zal wellicht meer tijd in beslag nemen dan vroeger. We vragen hierbij om uw begrip voor eventuele langere wachttijden en raden je aan uw reispaspoort tijdig aan te vragen om problemen te vermijden.

 • Woon je in het buitenland, dan kan je terecht bij de Belgische diplomatieke en consulaire posten. Zij zijn verantwoordelijk voor de afgifte van paspoorten aan tijdelijk of permanent in hun jurisdictie verblijvende Belgen.

 • Als niet-Belg, kan je een paspoort aanvragen op de ambassade of het consulaat van je land van herkomst.

Wat meebrengen

Bij aanvraag

 • Je identiteitskaart

 • Recente pasfoto conform de ICAO-normen (Internation Civil Aviation Organization). Zo mogen bvb. de tanden niet zichtbaar zijn op de foto. Pasfoto's die niet voldoen aan deze normen zullen niet aanvaard worden door het computerprogramma! Er kan dus geen aanvraag gebeuren met een niet-conforme pasfoto. We raden je aan de pasfoto te laten maken door een professionele fotograaf.

 • Indien van toepassing: je vorig paspoort of attest van verlies of diefstal. Aangezien je in principe slechts in het bezit kan zijn van één enkel geldig paspoort, dien je als aanvrager je oude paspoort voor te leggen om het te laten annuleren en/of vernietigen. Als het oude paspoort nog geldige visa bevat, zal het geannuleerd worden terugbezorgd aan de aanvrager. Als je je vroegere paspoort niet kan voorleggen, dan dien je een attest van verlies of diefstal voor te leggen, opgesteld door de politiediensten van de plaats waar het verlies of de diefstal zich voordeed en waar je aangifte van het verlies of de diefstal hebt gedaan.

Bij afhalen

 • Je reispas afhalen doe je bij de dienst 'onthaal'.
 • Het paspoort haal je persoonlijk af of met een volmacht van betrokkene. 

Bedrag

Procedure LeveringstermijnPrijs (ouder dan 18 jaar)Prijs (tot 18 jaar)(*1)
Normaal6 à 8 werkdagen70 euro35 euro
Spoed24 uur245 euro210 euro
64 blz (Spoed)24 uur245 euro210 euro

 

 

Uitzonderingen

Op aanvraag is ook een reispas met 64 bladzijden (in plaats van de huidige 32) te verkrijgen, maar enkel via een spoedprocedure. Die is bedoeld voor mensen die veel reizen.

Website

Website van Buitenlandse Zaken waar je meer info terugvindt over de nodige reisdocumenten per land, adresgegevens van ambassades en consulaire posten, visa, reisadviezen per land...

Contact

Externe links