Beroepswijziging: aangifte

Omschrijving

Elke wijziging van je beroep geef je aan bij de dienst burgerzaken. Je beroep staat namelijk vermeld op de meeste attesten en getuigschriften die de gemeente aflevert. Je beroep is de activiteit waaruit je je voornaamste bestaansmiddelen put. Een behaald diploma is geen beroep.

Wie is "zonder beroep"?

  • personen die nooit een vak of een beroep uitgeoefend hebben;

  • kinderen die de volle leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben;

  • studenten ouder dan 18 jaar, die voltijds school lopen met een volledig leerplan (zonder beroep – student), voor zover zij een attest van de schooldirectie voorleggen

  • werklozen die nooit een beroep hebben uitgeoefend. Werklozen die al een beroep hebben uitgeoefend worden in de registers opgenomen onder hun laatste beroepskwalificatie.

Voorwaarden

Als je vraagt om ingeschreven te worden als titularis van een "Vrij beroep" (waarvan de titel bij wet beschermd is bvb. arts, advocaat, architect, kinesist enz...), is het noodzakelijk dat je een officieel document kunt voorleggen waarin staat dat je gemachtigd bent om in die hoedanigheid beroepsactiviteiten uit te oefenen.

Procedure

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart

  • Voor de aangifte van een vrij beroep (architect, arts, kinesist, advocaat, notaris, journalist ...): officieel document als bewijs, bijvoorbeeld je diploma of RIZIV-nummer.

  • Voor studenten +18jr: attest van de onderwijsinstelling

Contact