Bewijs van woonst

Omschrijving

Het bewijs van woonst is een attest dat bevestigt dat een inwoner is ingeschreven op zijn adres in de gemeente.

Voorwaarden

Een bewijs van woonst kan opgevraagd worden voor iedere inwoner die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Aartselaar.


De aanvraag kan gebeuren:

  • door jezelf

  • door een derde persoon die in het bezit is van een aanvraag opgesteld door een advocaat, een vrederechter, een juridische dienst,...

  • door een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager (en zijn of haar eigen identiteitskaart)

Procedure

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart of verblijfsvergunning

  • Als je het attest voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart

Bedrag

Gratis