Vlaamse overheid onderzoekt tevredenheid inwoners Vlaamse gemeenten

Opgemaakt op 21/04/2017

Het leven staat nooit stil, ook niet in uw gemeente!
Voor de Vlaamse overheid en uw gemeentebestuur is het belangrijk te weten hoe u over uw gemeente en uw buurt denkt.

  • Is het prettig wonen in uw buurt?
  • Is er genoeg groen in uw buurt?
  • Wat vindt u van uw woning?
  • Bent u tevreden over de diensten van de gemeente?
  • Maakt u gebruik van de voorzieningen in uw gemeente?

De Vlaamse overheid beschikt over heel wat cijfermateriaal van de gemeenten, maar die vertellen weinig over hoe u als inwoner zelf een aantal zaken aanvoelt. Daarom organiseert de Studiedienst van de Vlaamse Regering een rondvraag in de Vlaamse gemeenten.
Eind maart 2017 ontvangen verschillende inwoners een brief om deel te nemen aan de rondvraag “Wat vind jij van je gemeente?”.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen. De waarde van de resultaten hangt af van het aantal personen dat de vragenlijst invult.
De analyses gebeuren op gemeentelijk niveau. De Vlaamse overheid behandelt alle gegevens vertrouwelijk en anoniem. Niemand, behalve uzelf, weet dus wat u antwoordt.
5.000 willekeurig gelote personen, die de vragenlijst volledig invullen, ontvangen een geschenkbon van 6 euro.
De onderzoeksresultaten verwachten we in het voorjaar 2018.

Wilt u nu al meer weten over de gemeentemonitor, dan kan u al een kijkje nemen op www.gemeentemonitor.vlaanderen.be.
Met vragen of opmerkingen kan u vanaf 22 maart 2017 terecht op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid.

Contactinformatie