Werken Kleistraat - aanleg drinkwaterleiding

Opgemaakt op 30/01/2017

Van vrijdag 6 februari tot zaterdag 1 april is er sterke hinder in de Kleistraat.
Op twee plaatsen in de straat wordt er gewerkt met driekleurige verkeerslichten om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Contactinformatie