1 voltijds administratief medewerker gemeentelijke cultuurdienst

Opgemaakt op 20/11/2018

(m/v, contractueel , voltijds, niveau C 1 – 3)

De Cultuurdienst Aartselaar zoekt een enthousiaste, gedreven en klantvriendelijke administratief medewerker om het team te komen versterken.

Je zorgt voor een klantgericht onthaal van gebruikers van CC ’t Aambeeld aan de cultuurbalie, via telefoon of via e-mail.

Je staat in voor de nauwkeurige financiële en administratieve opvolging van o.a. aankopen, subsidieverdeling, verzekeringen, auteursrechten, facturatie drankverbruik en zaalverhuur…

Je stuurt zelfstandig de uitgebreide vrijwilligerswerking van het Cultureel Centrum aan. Jij bent het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en je coördineert de taakverdeling.

Onder leiding van de stafmedewerker ‘promotie en communicatie’ werk je actief mee aan de externe gedrukte en online communicatie van de Cultuurdienst.

Je ondersteunt je collega’s bij het opvolgen van huuraanvragen van de culturele infrastructuur, de interne personeelsadministratie van de Cultuurdienst en je steekt mee de handen uit de mouwen bij de voorbereiding en opvolging van  de activiteiten van de Cultuurdienst en de gemeentelijke evenementen.

Profiel:

  • De tevredenheid van klanten, gebruikers en collega’s van het Cultureel Centrum Aartselaar is een prioriteit voor jou. Je beschikt over goede sociale vaardigheden en je communiceert – zowel schriftelijk als mondeling – correct en vlot.
  • Je bent flexibel. Je kunt overweg met wisselende prioriteiten en plotse veranderingen. Avond- en weekendwerk schrikken je niet af.
  • Je bent leergierig, neemt initiatief en ziet nieuwe ontwikkelingen en veranderingen als een uitdaging.
  • Je bent ordelijk, nauwkeurig en zeer stipt in het uitvoeren van administratieve taken.
    • Je werkt collegiaal en zet je in om te komen tot gezamenlijke, kwalitatieve resultaten.
    • Je werkt vlot met de pc, je hebt een goede kennis van MS-Office en Outlook . Je werkt je snel in in softwarepakketten eigen aan de dienst.
  • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands.

De volledige functiebeschrijving kan je hier downloaden of opvragen bij de personeelsdienst op het nummer 03/870 16 05 of personeel@aartselaar.be.

Solliciteren:

Je sollicitatiebrief dient gericht te zijn aan het college van burgemeester en schepenen en ten laatste op 12 december 2018 ingediend te worden bij de personeelsdienst van de gemeente Aartselaar, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar. Dit kan ook per e-mail: personeel@aartselaar.be .

Je voegt er je cv en een bewijs van goed zedelijk gedrag dat niet ouder is dan drie maanden bij.

Na een eerste selectie op basis van de ingestuurde cv’s worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor het aanwervingsexamen.
Het theoretische examen vindt plaats op donderdag 20/12/2018.
Het mondeling examen vindt plaats op maandag 14/01/2019 of woensdag 16/01/2019.
In diensttreding is mogelijk vanaf 01/02/2019.

Wij kijken alvast uit naar een nieuwe, fijne collega!