10.000 stappen: elke stap telt!

Meer dan de helft van de Vlamingen beweegt te weinig. Het grootste deel van de tijd zitten we. Genoeg bewegen is een belangrijke voorwaarde voor een goede gezondheid. Sport je niet graag? Dan kan je toch een actieve leefstijl opbouwen door dagelijks 10.000 stappen te zetten. Stappen integreer je makkelijk in je dagelijks leven: tijdens verplaatsingen, op het werk, in je vrije tijd of thuis.

Eind 2020 engageerde onze gemeente zich voor het project van de uitbouw van een beweegvriendelijkere omgeving en een gezondere gemeente van Vlaams Instituut Gezond Leven, Sport Vlaanderen en Logo Vlaanderen.

Aan de hand van vier hoofdthema's (één per jaar) brengen we 10.000 stappen, maar vooral 'elke stap telt' binnen in Aartselaar.

 

2021: stappensignalisaties in het straatbeeld

In de maand oktober werd er signalisatie aangebracht in het Aartselaarse straatbeeld. Bestemmingspijlen, straatnaamborden en grondmarkeringen werden geplaatst om onze inwoners aan te zetten om nog meer te bewegen. De wegwijzers geven aan hoeveel stappen je moet zetten tot je bestemming!

Nieuwsbericht: Breng jouw wijk in beweging, want elke stap telt!

 

 

2022: beweegroutes in aartselaar

In 2022 gaan we beweegroutes ontwikkelen om een extra aanbod te creëren en de Aartselarenaar nog meer te laten bewegen. Zowel jong als oud!

2023: stop-principe en gezonde mobiliteit

In 2023 zetten we in op het STOP-principe en gezonde mobiliteit. Stappen krijgt de voorkeur, daarna Trappen (fietsen), vervolgens het Openbaar vervoer en tot slot pas Privévervoer (auto).

2024: lokale beweegacties met het verenigingsleven

In 2024 willen we lokale beweegacties opzetten in samenwerking met het verenigingsleven.