Aangifte beroepswijziging

Elke wijziging van uw beroep geeft u aan bij de dienst burgerzaken. Uw beroep staat namelijk vermeld op de meeste attesten en getuigschriften die de gemeente aflevert. Uw beroep is de activiteit waaruit u uw voornaamste bestaansmiddelen put. Een behaald diploma is geen beroep.

Wie is "zonder beroep"?

 • personen die nooit een vak of een beroep uitgeoefend hebben;
 • kinderen die de volle leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben;
 • studenten ouder dan 18 jaar, die voltijds school lopen met een volledig leerplan (zonder beroep – student), voor zover zij een attest van de schooldirectie voorleggen;
 • werklozen die nooit een beroep hebben uitgeoefend. Werklozen die al een beroep hebben uitgeoefend worden in de registers opgenomen onder hun laatste beroepskwalificatie.

Voorwaarden

Als u vraagt om ingeschreven te worden als titularis van een "Vrij beroep" (waarvan de titel bij wet beschermd is bvb. arts, advocaat, architect, kinesist enz...), is het noodzakelijk dat u een officieel document kunt voorleggen waarin staat dat u gemachtigd bent om in die hoedanigheid beroepsactiviteiten uit te oefenen.

Procedure

 • online met uw eID en kaartlezer: (Om een foutmelding te voorkomen verbind eerst uw kaartlezer en steek uw eID erin alvorens op onderstaande link te klikken.)
  Aangifte beroepswijziging
 • via het loket van de dienst burgerzaken
 • telefonisch : 03 870 16 11
 • via e-mail naar bevolking@aartselaar.be

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Voor de aangifte van een vrij beroep (architect, arts, kinesist, advocaat, notaris, journalist ...): officieel document als bewijs, bijvoorbeeld je diploma of RIZIV-nummer.
 • Voor studenten +18jr: attest van de onderwijsinstelling

Contactinformatie