Aangifteformulier gemeentebelasting op motoren en drijfkracht

Nota voor de belastingplichtige

Het aangifteformulier moet degelijk ingevuld worden en ondertekend aan het gemeentebestuur worden terugbezorgd.

Eventueel nieuw adres

In te vullen door de belastingplichtige

MOTOREN

aan te geven zijn alle motoren in het bedrijf geplaatst en gebruikt voor exploitatie.

Gelieve duidelijk te vermelden of het gaat om PK of KW.

Echt verklaard

Naam van de aangever

Om ons de toelating te geven je gegevens te verwerken dien je akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden *

Contactinformatie