Aangifteformulier gemeentebelasting op tweede verblijven

De belasting op tweede verblijven is een gemeentelijke belasting gevestigd op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van Aartselaar.
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd door de rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf op 1 januari van het aanslagjaar.
Als tweede verblijf wordt beschouwd elke woongelegenheid waarvan degene, die er kan verblijven, voor deze woongelegenheid NIET ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en andere woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans.

Gegevens eigenaar

Gegevens tweede verblijf

Echtverklaring

Echt verklaard en naar waarheid opgemaakt, waarbij het gemeentebestuur tevens gemachtigd wordt de juistheid ervan ter plaatste na te gaan.

door (naam)

Om ons de toelating te geven je gegevens te verwerken dien je akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden *

Contactinformatie