Aangifteformulier belasting op hinderlijke inrichtingen 1e klasse

Identiteit belastingsplichtige

Maatschappelijke zetel

Exploitatiezetel

Belastbare oppervlakte

In geval van overname

In geval van stopzetting

Bijkomende inlichtingen

Ondertekening

Om ons de toelating te geven je gegevens te verwerken dien je akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden *