Aankomstverklaring

De aankomstverklaring of 'bijlage 3' is een document bestemd voor een buitenlandse niet EU-burger, die voor een kort verblijf (bv. als toerist) van maximum 3 maanden in België bij een privépersoon verblijft (dus niet in een hotel of een pension).

Op dit document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf vermeld. Die is berekend door bij de datum van de binnenkomststempel (in het reispaspoort), de toegestane verblijfsduur (zoals vermeld op de visumsticker, of drie maanden in geval van niet-visumplichtige vreemdelingen) op te tellen. De aankomstverklaring voor een vreemdeling met kort verblijf is maximaal drie maanden geldig en wordt in principe niet verlengd.

Vreemdelingen met een 'bijlage 3' staan ingeschreven als 'verblijvende' en krijgen geen rijksregisternummer.
lees ook: verbintenis tot tenlastenemening (bijlage 3 bis)

 

Procedure

De niet EU-burger die voor maximaal 90 dagen bij een particulier logeert, moet zich binnen de 8 dagen, nadat hij in België is toegekomen, melden bij dienst vreemdelingen van de gemeente.
Hij/zij ontvangt een aankomstverklaring geldig tot de toegestane verblijfsduur.

Meebrengen

  • Identiteitskaart en/of internationaal paspoort indien nodig met visum
  • 1 recente pasfoto (meer info over een goede pasfoto vindt u hier)

Bedrag

gratis

Contactinformatie