Aankoopsuggestie of elders lenen

Gegevens van het materiaal
En dan nog een aantal afspraken: mogen we het werk ook opvragen bij een andere bibliotheek mochten we besluiten het niet aan te kopen? (brengt een kost van € 1.50 met zich mee i.p.v. € 0.25) *
Ik verklaar akkoord te gaan met de voorwaarden verbonden aan het plaatsen van een IBL-aanvraag/aankoopsuggestie, zoals beschreven in ons Huishoudelijk en Retributiereglement *

Contactinformatie